Cập nhật lúc: 21:37, 07/08/2015 [GMT+7]
.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mộ Đức lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020


(Baoquangngai.vn)- Trong 2 ngày (6-7.8), đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mộ Đức lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Căng dự và chỉ đạo đại hội. 
 
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Mộ Đức đã không ngừng nỗ lực, tận dụng mọi tiềm năng, lợi thế và phát huy nội lực để triển khai, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của Nghị quyết. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Mộ Đức đã thực hiện cơ bản đạt hầu hết các chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 18,94%. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 24 triệu đồng/người/năm. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng, an ninh được giữ vững.
 
BCH mới ra mắt đại hội.
BCH mới ra mắt đại hội.
 
Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Ngọc Căng biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Mộ Đức đạt được trong 5 năm qua. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Trần Ngọc Căng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mộ Đức cần quan tâm thực hiện huyện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: Chú trọng thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh thực hiện dồn điền đổi thửa, ưu tiên các loại hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, đi đôi với việc áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. 
 
Chủ động thu hút, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và tăng thu nhập cho nông dân. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của biển để phát triển toàn diện ngành thủy sản. Tiếp tục thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các Cụm công nghiệp Quán Lát, Thạch Trụ, trong đó, ưu tiên các doanh nghiệp sản xuất, chế biến sản phẩm đầu ra trong nông nghiệp và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Tiếp tục phát huy dân chủ, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mặt trận và các đoàn thể.
 
Đại biểu tham dự đại hội.
Đại biểu tham dự đại hội.
 
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mộ Đức lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 41 đồng chí. Trong phiên họp đầu tiên, Ban chấp hành đã bầu 11 đồng chí vào Ban thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Màu được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Mộ Đức, nhiệm kỳ 2015- 2020. Ban chấp hành cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy. Đại hội đã bầu 20 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020.
 
Đại hội cũng đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Mộ Đức tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, tạo lập môi trường thuận lợi để phát triển mạnh công nghiệp, thương mại và dịch vụ, phát triển nông nghiệp toàn diện trên cơ sở thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Phát triển nguồn nhân lực, quan tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân cả nhiệm kỳ đạt 19%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/người/năm và 50% số xã trên địa bàn huyện đạt xã nông thôn mới.
 
Tin, ảnh: M.Toàn
.