Cập nhật lúc: 08:35, 30/07/2015 [GMT+7]
.

Đảng bộ huyện Sơn Tây: Đổi mới phương thức lãnh đạo để phát triển kinh tế, xã hội


(Báo Quảng Ngãi)- Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân  huyện Sơn Tây đã đoàn kết một lòng, vượt qua nhiều khó khăn, nêu cao quyết tâm, phát huy sức mạnh nội lực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thức XI đề ra.

TIN LIÊN QUAN

 

Nhiệm kỳ 2015 -2020, Sơn Tây phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 7,36%; giá trị sản xuất bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 42 triệu đồng; tỷ lệ phủ xanh đất rừng đạt 65%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 7%/năm; 3/9 xã đạt xã nông thôn mới; giải quyết việc làm cho từ 400 - 500 lao động/năm; 30% số trường đạt chuẩn Quốc gia về giáo dục và 90% số xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế. 50% chi, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh; 75% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…
Động lực phát triển

Bí thư Huyện ủy Sơn Tây Đinh Kà Để cho biết, đối với Sơn Tây, dự án Thủy điện Đăkđrinh đi vào hoạt động đã tạo ra giá trị mới về sản xuất công nghiệp của huyện. Bên cạnh đó, đường Trường Sơn Đông đi qua địa bàn huyện hoàn thành cũng tạo động lực mới cho huyện phát triển. Chất lượng y tế, giáo dục, đời sống người dân ngày càng được nâng lên… Kết quả đó khẳng định những chủ trương, nghị quyết mà Đảng bộ huyện ban hành trong nhiệm kỳ qua là đúng đắn.
 
Công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ từng bước được kiện toàn với tinh thần thống nhất cao từ huyện đến cơ sở. Các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào thực chất, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương...

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng, ban hành các nghị quyết, kế hoạch để lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội. Trong đó, tập trung phát huy nội lực, không trông chờ, ỷ lại vào cấp trên, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong các tầng lớp nhân dân... Nhờ đó, các chỉ tiêu trên lĩnh vực kinh tế đều đạt mục tiêu nghị quyết đề ra. Tổng giá trị sản xuất đạt 402 tỷ đồng, tăng trưởng 41,5%/năm (vượt chỉ tiêu 14,5%). Trong đó, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ chiếm 68,6%; nông nghiệp chiếm 23,2% và thương mại - du lịch chiếm 8,1%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người 21,5 triệu đồng/người/năm, tăng 14 triệu đồng so với Nghị quyết. Tổng sản lượng lương thực đạt 7.099 tấn, bình quân đầu người đạt 380kg/người/năm, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn huyện.
Lãnh đạo huyện đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng cán bộ, nhân dân huyện Sơn Tây.            ảnh: BS
Lãnh đạo huyện đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng cán bộ, nhân dân huyện Sơn Tây. Ảnh: BS


Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân trong huyện đã đầu tư, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất, nhằm nâng cao giá trị hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, tạo mọi điều kiện để nhân dân khai thác có hiệu quả các  thế mạnh về đất đồi rừng, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo cho người dân... 5 năm qua, nhân dân trồng mới 8.312ha rừng tập trung, nâng độ che phủ rừng đạt 54%. Huyện cũng triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 9/9 xã lập xong đồ án quy hoạch chung về xây dựng nông thôn mới...

Từ nguồn vốn 579,4 tỷ đồng, 5 năm qua, huyện đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm y tế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm. Hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc được đầu tư đáp ứng yêu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Cơ sở hạ tầng giáo dục từng bước được đầu tư xây dựng đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của huyện. Huyện có 2 trường đạt chuẩn quốc gia. Các chính sách về an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả, xây dựng được 2.717 nhà 167, 38 ngôi nhà cho người có công với cách mạng. Hằng năm giải quyết việc làm cho 500 lao động, trong đó đưa 125 lao động đi xuất khẩu... góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 67,2% xuống còn 42%. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tăng cường. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Tăng cường công tác xây dựng Đảng

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo xây dựng các cơ quan trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đề ra; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sát dân, sát việc, sát cơ sở. Toàn Đảng bộ hiện có 29 chi, đảng bộ và tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh hằng năm trên 50%. Để nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý, huyện cử 300 lượt cán bộ đi đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện về xã và từ xã lên huyện... Trong nhiệm kỳ qua, huyện đã bồi dưỡng, kết nạp 359 đảng viên, đạt gần 200% chỉ tiêu Nghị quyết. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trưởng thành về mọi mặt. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai hiệu quả, qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời khắc phục những khuyết điểm...

 Một góc trung tâm huyện Sơn Tây.     ảnh: BS
Một góc trung tâm huyện Sơn Tây. ảnh: BS


Bí thư Huyện ủy Đinh Kà Để cho biết thêm, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sơn Tây đề ra mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Phát triển văn hóa - xã hội toàn diện, bảo đảm an sinh xã hội. Khai thác mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng nông - lâm nghiệp - công nghiệp, thương mại và dịch vụ, phấn đấu giảm nghèo bền vững. Xây dựng trung tâm huyện trở thành đô thị loại V.Bá Sơn 

.
.