Cập nhật lúc: 08:17, 28/07/2015 [GMT+7]
.

Củng cố niềm tin trong nhân dân từ những việc làm thiết thực


(Báo Quảng Ngãi)- Sau gần 5 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khoá XI) đã góp phần nâng cao nhận thức, hành động cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Nghĩa Hành. Đặc biệt từ năm 2012 đến nay, Đảng bộ huyện mạnh dạn nhìn thẳng vấn đề, đấu tranh đẩy lùi những yếu kém trong công tác cán bộ, quản lý đất đai... lấy lại niềm tin trong nhân dân.

TIN LIÊN QUAN

Chuyển biến về ý thức trách nhiệm

Thực hiện Chỉ thị 03, cấp uỷ, chính quyền các cấp đã nhận thức sâu sắc tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng và coi đây vừa là trách nhiệm của cấp uỷ đảng, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng. Bám sát chủ đề hằng năm gắn với tình hình thực tiễn trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cụ thể hóa bằng các tiêu chí, chuẩn mực, chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Lãnh đạo huyện Nghĩa Hành đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (3.2015).
Lãnh đạo huyện Nghĩa Hành đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (3.2015).


Trọng tâm là tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề tư tưởng, đạo đức, những tồn tại trong công tác điều hành, lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, gây bức xúc trong nhân dân. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã từng bước chấn chỉnh phong cách làm việc của đội ngũ CB, CCVC, nhất là cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý trong tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân. Nhờ đó đã nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực công tác của đội ngũ CB,CCVC, đặc biệt là trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương được các cấp uỷ chỉ đạo gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 được người đứng đầu các cấp nhận thức rõ trách nhiệm nêu gương nên đã tự giác trong việc “làm theo”, nêu cao tính gương mẫu, giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng của người đảng viên, quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân. Cán bộ, đảng viên toàn huyện đã chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động bằng những việc làm cụ thể; tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, tự giác, trách nhiệm với công việc được nâng lên; tinh thần đóng góp ý kiến tự phê bình và phê bình thẳng thắn hơn, tính xây dựng cao hơn; thái độ phục vụ nhân dân có chuyển biến tích cực.

Nâng cao trách nhiệm với dân

Một trong những điểm đáng ghi nhận ở Đảng bộ huyện Nghĩa Hành là công tác đối thoại với nhân dân của Bí thư cấp ủy được thực hiện ngày càng hiệu quả hơn. Căn cứ những nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế sau khi tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch Bí thư cấp ủy gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân theo phương châm chọn những địa phương, đơn vị có vấn đề “bức xúc của người dân”.

Qua tiếp xúc, đối thoại, cấp ủy, chính quyền đã kịp thời đề ra biện pháp lãnh đạo, quản lý và giải quyết. Huyện uỷ còn yêu cầu mỗi chi bộ, đảng bộ cơ sở chọn các vấn đề nổi cộm, bức xúc trên các lĩnh vực xây dựng như cơ sở hạ tầng, giải quyết chính sách cho người có công... để đối thoại; đồng thời xử lý dứt điểm các vụ việc sau thanh tra, kiểm tra của cấp trên. Trong 5 năm qua, huyện đã tiến hành 14 cuộc thanh tra tại 32 đơn vị và đã tiến hành xử lý nghiêm các sai phạm, kiến nghị thu hồi, nộp ngân sách trên 145 triệu đồng, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 6 đơn vị, 19 cá nhân.  

Có thể khẳng định rằng, việc thực hiện Chỉ thị 03 gắn với Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) ở Nghĩa Hành đã có tác động tích cực, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững QPAN; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua

Bài, ảnh: T. THANH
 

.
.