Cập nhật lúc: 10:08, 29/12/2014 [GMT+7]
.

Công tác phát triển đảng viên mới năm 2014: Tăng cả chất và lượng


(Báo Quảng Ngãi)- Xác định công tác phát triển đảng viên mới là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng. Năm 2014, cấp ủy các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đề ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới.             

Bằng các giải pháp tích cực nên công tác phát triển đảng viên mới năm 2014 trong toàn Đảng bộ đã tăng về số lượng và nâng cao về chất lượng. Hầu hết đảng viên được kết nạp đã phát huy tính tiền phong gương mẫu, cơ cấu đảng viên phát triển theo chiều hướng tích cực. Toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 1.982 đảng viên, đạt 116,59% kế hoạch năm đề ra. Trong tổng số đảng viên mới kết nạp, tỷ lệ đảng viên nữ chiếm 32,8%, dân tộc chiếm 14,4%, đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh chiếm 66,3%. Số đảng viên trẻ (từ 18 tuổi đến 30 tuổi) chiếm trên 65%; số đảng viên mới có trình độ chuyên môn chiếm gần 50%. Kết quả đó là nhờ tinh thần chủ động của cấp ủy đảng các cấp, sự tập trung chỉ đạo một cách kiên quyết và thực hiện đồng bộ các giải pháp; kết nạp đảng viên luôn gắn với củng cố tổ chức đảng, làm trong sạch đội ngũ.

Đồng chí Võ Xuân Huyện - Bí thư Đảng uỷ khối Doanh nghiệp cho biết: Công tác kết nạp đảng viên đã góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển liên tục của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Trong năm, Đảng bộ khối DN đã phát triển 169 đảng viên (đạt 105,6% kế hoạch), trong đó có 1 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân. Đảng bộ Khối doanh nghiệp đã thành lập mới 4 chi bộ cơ sở  trực thuộc, nâng tổng số các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc hiện có lên 79 TCCSĐ.

Nhìn chung, đội ngũ đảng viên đã phát huy được vai trò tiền phong gương mẫu trong công tác, trong cuộc sống hằng ngày. Nhiều đảng viên đã tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập cho người lao động; được bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo cao hơn. Để đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên trong DN tư nhân và đội ngũ công nhân, nhiệm vụ trọng tâm vẫn là giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên các đối tượng là cán bộ nữ, công nhân trực tiếp sản xuất, cán bộ khoa học kỹ thuật.

Với phương châm “tăng cả chất và lượng”, công tác phát triển đảng viên mới năm 2014 đã góp phần tích cực trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; bảo đảm tính kế thừa của Đảng; đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nâng cao chất lượng công tác đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, bảo đảm kinh tế - xã hội phát triển; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tăng cường lòng tin của quần chúng với Đảng. Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng viên trong năm qua vẫn còn một số mặt hạn chế, nhất là việc tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân, người có đạo, vùng nông thôn, miền núi. Một số trường hợp đề nghị công nhận đảng viên chính thức trễ so với thời gian quy định. Việc thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng thiếu đồng bộ; nội dung chứng nhận chưa sát, chưa đúng yêu cầu, thậm chí có nơi làm qua loa.

Để công tác phát triển đảng viên mới thật sự có chất lượng, các cấp ủy, tổ chức đảng nên thực hiện tốt nhiều khâu, nhiều bước theo một quy trình chặt chẽ, nghiêm túc. Đó là, từ tuyên truyền, giáo dục, tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đến giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức. Trong đó, khâu tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì chỉ có tạo nguồn, bồi dưỡng tốt thì mới bổ sung được cho Đảng những đồng chí ưu tú nhất, tiêu biểu nhất, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, uy tín và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

P.V
 

.