Cập nhật lúc: 09:50, 13/11/2014 [GMT+7]
.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Hội nghị chuyên đề và tập huấn công tác tổ chức xây dựng Đảng


(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 12.11, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị chuyên đề giới thiệu các chỉ thị, hướng dẫn, quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp; đồng thời tập huấn về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2014. Tham dự hội nghị có gần 230 cán bộ, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; thường trực, trưởng ban tổ chức các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc; bí thư đảng ủy các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu tập trung quán triệt sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn, quy định của Trung ương và của tỉnh để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và lãnh đạo, tổ chức thực hiện trong đảng bộ các cấp.

Trong thời gian  2 ngày (12-13.11), các đại biểu được quán triệt Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hướng dẫn 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ các cấp; Hướng dẫn 29 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác rà soát chính trị nội bộ phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Hướng dẫn 04 của Ban Chấp hành Trung ương hướng dẫn về thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng; Quy định 262 của Ban Chấp hành Trung ương về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội; Hướng dẫn 03 của Tỉnh ủy về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sơ đảng, đảng viên hằng năm; Đề án luân chuyển, điều động cán bộ cấp huyện để tăng thêm 1 cán bộ lãnh đạo chủ chốt cho những xã, phường, thị trấn có khó khăn về cán bộ…
 

Thanh Thuận
 

.