Cập nhật lúc: 10:02, 07/10/2014 [GMT+7]
.

Sơn Tây: Những chuyển biến từ việc làm theo Bác


(Báo Quảng Ngãi)- Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, các cấp ủy đảng ở huyện Sơn Tây đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị của cấp trên, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, đảm bảo an sinh xã hội.

TIN LIÊN QUAN

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Sơn Tây Nguyễn Xuân Lùng cho biết: Để thực hiện Chỉ thị 03 đạt kết quả, Ban Thường vụ và Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Cấp ủy các cấp đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình. Đặc biệt là đưa các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt của chi bộ. Hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều xây dựng bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao và đã mang lại hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực.

 

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Sơn Tây giúp dân di dời nhà khỏi lòng hồ thủy điện Đăkđrinh.
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Sơn Tây giúp dân di dời nhà khỏi lòng hồ thủy điện Đăkđrinh.


Huyện ủy Sơn Tây đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, nhất là những vấn đề được chỉ ra sau kiểm điểm, tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Đó là, vấn đề đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên; chấp hành giờ giấc trong hội họp thiếu nghiêm túc, đi trễ về sớm trong ngày đầu và cuối tuần; uống rượu bia trong giờ làm việc, phát ngôn thiếu chuẩn mực…

Đến nay, Sơn Tây đã từng bước khắc phục được tình trạng bố trí cán bộ không đúng sở trường, lãnh đạo cơ quan, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ, nội bộ mất đoàn kết. Công tác bảo vệ rừng được đẩy mạnh; giải quyết một bước tình trạng đào đãi vàng trái phép… Đặc biệt, qua trực tiếp đối thoại với nhân dân, Bí thư Huyện ủy đã kịp thời giải quyết nhiều vấn đề nhân dân bức xúc, kiến nghị. Qua thực hiện Chỉ thị 03, đã xuất hiện nhiều gương điển hình trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhiều mô hình trong phát triển kinh tế - xã hội có hiệu quả.

Bí thư Huyện ủy Sơn Tây Đinh Kà Để, chia sẻ: Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03, đại bộ phận cán bộ, đảng viên đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc để quần chúng học tập, noi theo, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã trở thành mục tiêu, kim chỉ nam để mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện soi rọi, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi người tự nhận thấy trọng trách của mình, từ đó phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo, cùng tập thể đề ra các quyết sách phù hợp với từng thời điểm.

Dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ huyện, những năm gần đây, kinh tế- xã hội của Sơn Tây đã có bước phát triển toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện luôn đạt mức cao trên 15%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 47%.  Từ năm 2011 đến nay Sơn Tây không có chi, đảng bộ yếu kém. Tỷ lệ đảng viên vi phạm bị kỷ luật rất thấp.

Thành quả sau 3 năm triển khai Chỉ thị 03 sẽ là nguồn lực tổng hợp để Đảng bộ Sơn Tây vươn lên, vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bài, ảnh: Bá Sơn


 

.