Cập nhật lúc: 21:31, 20/08/2014 [GMT+7]
.

Hội nghị trực tuyến hướng dẫn kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh


(Baoquangngai.vn)- Sáng 20.8, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương phổ biến mục đích, yêu cầu, hướng dẫn Đề cương tuyên truyền, Kế hoạch hướng dẫn tổ chức kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị với những nội dung cơ bản: Việc tổ chức kỷ niệm nhằm tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.


Thông qua các hoạt động kỷ niệm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng đạo đức trong Đảng và trong xã hội; nội dung các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức, phù hợp với quy mô và tính chất của sự kiện.

Đặc biệt việc tổ chức các chương trình kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh các địa phương, các ngành, các tổ chức đoàn thể... tập trung vào ôn lại nội dung, giá trị, ý nghĩa Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả 45 năm thực hiện Di chúc của Người gắn với kiểm điểm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở mỗi đơn vị, địa phương...

Thông qua đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới một cách hiệu quả, thiết thực. Đồng thời trong chương trình kỷ niệm 45 thực hiện Di chúc các ngành, đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến... trong thực hiện Di chúc, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Tin, ảnh: PV
 

.