Cập nhật lúc: 11:11, 28/07/2014 [GMT+7]
.
Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam 28.7.1929 - 28.7.2014:

Xây dựng giai cấp công nhân lao động đáp ứng yêu cầu tình hình mới


(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) tỉnh Quảng Ngãi thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

TIN LIÊN QUAN

Quảng Ngãi là tỉnh đang phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH). Sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế đã mở ra cho Quảng Ngãi nhiều cơ hội để phát triển; đồng thời cũng đòi hỏi những giải pháp đồng bộ trong xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Do đó, cùng với Công đoàn cả nước, tổ chức Công đoàn Quảng Ngãi đã không ngừng đổi mới và lớn mạnh về mọi mặt. Hoạt động công đoàn ngày càng hướng về cơ sở, với các hoạt động như: Công đoàn đồng hành cùng DN, chăm lo đời sống CNVC-LĐ...

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao cờ thi đua cho các đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào Công đoàn năm 2013.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao cờ thi đua cho các đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào Công đoàn năm 2013.


Theo bà Ngô Thị Kim Ngọc- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, qua thời gian, tổ chức Công đoàn Quảng Ngãi đã khẳng định vai trò, tầm quan trọng của mình, với những đóng góp to lớn của đội ngũ CNVC-LĐ vào quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh sau 25 năm tái lập tỉnh.

Các cấp công đoàn đã phối hợp với DN xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, triển khai có hiệu quả chương trình nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể trong các DN. Để đưa Nghị quyết 20-NQ/TW vào thực tiễn cuộc sống, LĐLĐ tỉnh đã lồng ghép tuyên truyền các nội dung và ý nghĩa của việc thực hiện các Nghị quyết trong các hoạt động công đoàn.

Trong đó, các cấp công đoàn cơ sở đã xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; chủ động đối thoại với chủ DN tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CNLĐ, góp phần thu hút người lao động tham gia hoạt động công đoàn. Chất lượng và số lượng đoàn viên tham gia công đoàn ngày càng nâng cao. Hằng năm có trên 70% CĐCS đạt vững mạnh, vững mạnh xuất sắc. Các cấp công đoàn cũng luôn chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các DN. Hệ thống Công đoàn tỉnh ngày càng được củng cố, hoàn thiện, với 21 LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành, tương đương; 16 CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh. Hiện toàn tỉnh có 66.325 CNVCLĐ, 57.725 đoàn viên công đoàn, 1.288 CĐCS.

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng được 8 nghiệp đoàn nghề cá, với hơn 3.200 đoàn viên của 300 tàu cá. Các nghiệp đoàn nghề cá ra đời đã trở thành cầu nối, người bạn đồng hành, là điểm tựa vững chắc để ngư dân an tâm vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc... Công tác chăm lo bảo vệ cho người lao động còn được thể hiện thông qua các hoạt động xã hội từ thiện bằng việc ủng hộ “Quỹ mái ấm công đoàn” 3 tỷ đồng, giúp hàng trăm gia đình CNVCLĐ khó khăn về nhà ở có mái ấm khang trang...

Xác định thi đua yêu nước có ý nghĩa hết sức quan trọng, hằng năm LĐLĐ tỉnh phát động CNVCLĐ tham gia các phong trào thi đua yêu nước như: Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; giỏi việc nước, đảm việc nhà; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật… Các phong trào này đã tạo động lực để CNVC-LĐ phấn khởi lao động, sản xuất, ổn định việc làm, nâng cao thu nhập, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho DN. Riêng năm 2013, qua phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” có 60 giải pháp đăng ký dự thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 8 năm 2013 được đánh giá cao… Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, xã hội từ thiện, đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội đều hướng mạnh về cơ sở,…

Từ những định hướng lớn của Nghị quyết 20 về xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng “Đề án đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”. Trong đó LĐLĐ tỉnh chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn gắn với việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động CNLĐ trong các DN tư nhân, DN có vốn đầu tư nước ngoài tham gia hoạt động công đoàn…

Các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam, về bản lĩnh chính trị, ý thức vươn lên, quyết tâm chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CNVC-LĐ để xây dựng cơ chế phối hợp và định hướng hoạt động cho công đoàn cơ sở; giám sát việc thực hiện pháp luật trong DN; có chính sách đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho CNLĐ. Khuyến khích, tạo điều kiện cho CNLĐ tự học. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương, tôn vinh những gương công nhân tiêu biểu, thợ giỏi và những điển hình tiên tiến…

 Bài, ảnh: Bá Sơn
 

.