Cập nhật lúc: 08:41, 30/07/2014 [GMT+7]
.
Các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Giao ban thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị


(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 29.7, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung- Tây Nguyên. Đồng chí Lê Hồng Anh - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03 tại 15 tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên.

 

Đồng chí Lê Hồng Anh - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị.   Ảnh: MỸ LỘC
Đồng chí Lê Hồng Anh - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MỸ LỘC


Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong 7 tháng năm 2014; việc tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện chuyên đề năm 2014 về mức độ chuyển biến trong ý thức, trách nhiệm đối với công việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên; những vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm ở các địa phương đã được tập trung giải quyết, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành chính quyền các cấp. Gắn thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của các địa phương trong khu vực đối với việc  thực hiện Chỉ thị 03 thời gian qua. Qua thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào cuộc sống và góp phần tạo nhiều chuyển biến quan trọng trên các lĩnh vực như: Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Qua đó, tạo thành hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu trong thời gian đến, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng trong thực hiện Chỉ thị 03, nhất là trong sinh hoạt chi bộ; làm sao để việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được cả hệ thống chính trị, mọi tầng lớp nhân dân thực hiện.

Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phát huy trách nhiệm nêu gương, chống chủ nghĩa cá nhân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân. Đồng thời, tìm giải pháp gắn thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và nhiệm vụ chính trị đã đề ra của địa phương, đơn vị.

Mỹ Lộc
 

.