Cập nhật lúc: 21:04, 12/05/2014 [GMT+7]
.

Trung ương thảo luận Quy chế bầu cử, lấy phiếu tín nhiệm


Trong ngày làm việc thứ 5 của Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã thảo luận về dự thảo Quy chế bầu cử trong Đảng; đánh giá, rút kinh nghiệm việc lấy phiếu tín nhiệm đối với một số chức danh theo Quy định 165 của Bộ Chính trị.

Sáng 12/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành phiên họp toàn thể tại hội trường, thảo luận về dự thảo Quy chế bầu cử trong Đảng.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng điều hành phiên họp.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành thảo luận tại hội trường về đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Quy định số 165-QĐ/TW của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp.

 

Theo Chinhphu.vn

.