Cập nhật lúc: 09:12, 19/05/2014 [GMT+7]
.
Kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890- 19.5.2014):

Một lời hứa với Bác


(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 15.5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Tham dự có trên 100 đại biểu đại diện lãnh đạo các huyện, thành uỷ, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ; các Ban đảng Tỉnh uỷ; các sở, ngành, mặt trận, hội đoàn thể;…Đồng chí Trần Văn Minh- Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo.

TIN LIÊN QUAN

 

Sau hội thảo này, cấp uỷ, chính quyền các cấp, các sở, ngành, đoàn thể phải rút ra bài học, đề ra giải pháp và tổ chức thực hiện nghiêm túc để phát huy tính chủ động, sáng tạo, phát huy vai trò hạt nhân của các chi, đảng bộ, của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt ở các cấp, trên tinh thần thực sự tự giác, nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định, chỉ thị, nghị quyết của Đảng”- Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh nhấn mạnh.
Hội thảo lần này như một sự tri ân sâu sắc, đồng thời là lời hứa quyết tâm phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn tỉnh dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Người.
 
Với việc phân tích, đánh giá trên quan điểm toàn diện, lịch sử cụ thể dưới góc nhìn thực tiễn, khoa học, biện chứng, gần 20 tham luận (trong số 50 bài tham luận gửi đến Ban Tổ chức) được trình bày tại hội thảo đã tập trung làm rõ tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Đồng thời, phản ánh  thực trạng về nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với chức trách, nhiệm vụ được giao; nhận diện về chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân trong tình hình hiện nay. Những  tác hại của chủ nghĩa cá nhân đối với thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quá trình phát triển kinh tế, giải quyết những vấn đề xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Các tham luận cũng đề ra các biện pháp để nâng cao tinh thần trách nhiệm, gắn lời nói đi đôi với việc làm; biện pháp chống chủ nghĩa cá nhân nhằm ngăn ngừa, hạn chế và đẩy lùi tư tưởng cá nhân chủ nghĩa trong cán bộ, đảng viên. Đồng chí Phạm Câu - Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi cho rằng: Nêu cao tinh thần trách nhiệm là phẩm chất đạo đức, là lòng tự trọng, giá trị của mỗi người. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức trước hết thể hiện trong quan hệ với nhiệm vụ được giao, với công việc phải làm. Phải làm tròn nhiệm vụ của mình một cách tự giác, còn làm một cách cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ…là không có tinh thần trách nhiệm. “Lời nói đi đôi với việc làm” là một trong những đạo lý làm người, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời cho mọi thế hệ học tập và noi theo. Sức thuyết phục mạnh mẽ trong con người Bác là ở chỗ, nói là làm dù việc lớn hay việc nhỏ, tự mình phải làm gương trước.
 
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.
Với tham luận “Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng lối sống trung thực, thẳng thắn trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh”, đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cho rằng: “Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình hiện nay vừa được xem là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, vừa là nhiệm vụ cấp bách. Để chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng lối sống trung thực, thẳng thắn có hiệu quả, cần chú trọng 6 giải pháp. Đó là tăng cường giáo dục, thực hành dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình, coi trọng xây dựng quy chế làm việc, tăng cường đối thoại trong Đảng và các cấp ủy, tổ chức đảng cần nhận diện và có biện pháp ngăn chặn kịp thời chủ nghĩa cá nhân. Thực hiện tốt các giải pháp này kết hợp với xây dựng lối sống trung thực, thẳng thắn, đề cao kỷ luật, kỷ cương trong Đảng sẽ hạn chế, ngăn ngừa chủ nghĩa cá nhân, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trần Văn Minh, nhấn mạnh: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo đến đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người luôn nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên phải vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Đây là luận điểm lớn được Bác nhắc đi nhắc lại nhiều lần, là quan điểm nhất quán khi Người xác định vai trò của Đảng và trách nhiệm của mỗi đảng viên. Theo Bác, cán bộ, đảng viên xuất phát từ nhân dân mà ra và phải có trách nhiệm vận động nhân dân thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước. Muốn như vậy mỗi cán bộ, đảng viên phải có tài có đức, được nhân dân tin yêu mến phục. Cán bộ, đảng viên “nói phải đi đôi với làm” phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân vô điều kiện.

Chúng ta phải thấm nhuần câu nói của Bác: “Suốt đời tôi chỉ hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân” mà Người đã để lại trong Di chúc của Người, để nhắc nhở chúng ta cần phải tận tâm, tận lực để phục vụ nhân dân. Nội dung các bài tham luận, các ý kiến phát biểu, thảo luận tại hội thảo đều đảm bảo tính thực tiễn, xuất phát từ quan điểm phản ảnh, nội dung gắn bó mật thiết trong một chỉnh thể thống nhất giữa Đảng với nhân dân. Từ góc nhìn đó, phân tích làm rõ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong nhận thức và hành động đối với việc “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

Hội thảo khoa học chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” là dịp để toàn Đảng bộ hiểu một cách hệ thống, sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người. Qua đó tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, đảng viên nắm vững tư tưởng của Bác về  Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn tỉnh về nâng cao đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quét sạch chủ nghĩa cá nhân với phương châm “Mỗi cán bộ, đảng viên phải là một tấm gương sáng để nhân dân noi theo”.


Bài, ảnh: Thanh Thuận

 

.