Cập nhật lúc: 13:02, 22/04/2014 [GMT+7]
.

Ủy ban MTTQVN tỉnh: Góp ý lần 2 dự thảo báo cáo chính trị


(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 21.4, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị góp ý dự thảo (lần 2) báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014-2019. Đồng chí Lê Viết Chữ - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Tiểu ban nội dung đại hội đã báo cáo kết quả tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị (lần 1). Theo đó, về tiêu đề dự thảo, Ban Thường trực xác định phần đầu tiêu đề là “Nâng cao vai trò của MTTQVN, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc (phần này dự thảo lần 1 là “Tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc và vai trò của MTTQVN) và phần 2 của tiêu đề là “Vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng tỉnh Quảng Ngãi phát triển nhanh và bền vững” (phần này ở dự thảo lần 1 là “vì sự phát triển bền vững của tỉnh Quảng Ngãi).

Phần mở đầu dự thảo báo cáo, bổ sung mới nội dung “kinh tế ổn định và tăng trưởng, đời sống của các tầng lớp nhân dân ngày càng được cải thiện, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và tăng cường, uy tín và vị thế của Việt Nam được nâng lên trên trường quốc tế”. Về phần thứ nhất của dự thảo, bổ sung mới nội dung “Việc tổ chức thực hiện Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Quảng Ngãi cùng với việc khởi công dự án Khu công nghiệp - đô thị và dịch vụ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển đô thị trong thời gian đến ở tỉnh”. Đồng thời lược bỏ, bổ sung, chỉnh lý một số đoạn như: Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng (thay cho cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp-xây dựng, giảm tỷ trọng nông nghiệp, dịch vụ)…

Sau khi nghe đồng chí Đặng Thị Lệ Thu - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh trình bày dự thảo (lần 2) báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019; nghe đồng chí Lê Văn Sáu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh thông qua Đề án nhân sự Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2014-2019; các đại biểu đã tham gia góp ý vào dự thảo và đề án nhân sự. Đa số các ý kiến đều thống nhất với Đề án nhân sự, cũng như thống nhất với bố cục, nội dung của dự thảo báo cáo đã chỉnh sửa.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị báo cáo cần đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc hơn về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của các tầng lớp nhân dân trong tình hình hiện nay cũng như vai trò của MTTQ trong việc phát huy dân chủ ở địa phương, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn…

Thanh Thuận
 

.