Cập nhật lúc: 21:54, 12/03/2014 [GMT+7]
.

Ủy ban MTTQVN huyện Sơn Hà: Sẵn sàng cho đại hội điểm


(Báo Quảng Ngãi)- Chỉ còn một tuần nữa, Ủy ban MTTQVN huyện Sơn Hà sẽ tổ chức đại hội. Đây là một trong hai đơn vị được Ủy ban MTTQVN tỉnh chọn làm điểm, để rút kinh nghiệm chỉ đạo các địa phương còn lại tổ chức đại hội, dự kiến sẽ đồng loạt diễn ra trong tháng 4.2014.

Thực hiện Chỉ thị 26 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo Đại hội MTTQVN cấp cơ sở, tiến tới Đại hội MTTQVN huyện lần thứ XI, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện đã hướng dẫn, chỉ đạo 14 xã, thị trấn tổ chức đại hội. Huyện đã chọn xã Sơn Hải tổ chức đại hội điểm, sau đó tiến hành chỉ đạo các xã, thị trấn  thực hiện việc tổ chức Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2014 – 2019. Đến cuối tháng 2.2014, 14/14 xã, thị trấn đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở.

 

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà.
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà.


Đồng chí Nguyễn Tấn Học - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Sơn Hà cho biết: Công tác nhân sự của nhiệm kỳ mới đã được cấp ủy đảng, MTTQ ở cơ sở đặc biệt quan tâm. Việc hiệp thương được chuẩn bị chu đáo, thực hiện đúng quy trình, vì vậy số lượng ủy viên Ủy ban MTTQ của các xã, thị trấn đều tăng so với nhiệm kỳ trước, chất lượng đảm bảo theo đúng các tiêu chuẩn quy định. Theo đó, tổng số ủy viên Ủy ban MTTQVN 14 xã, thị trấn khóa XI, nhiệm kỳ 2014-2019 đã hiệp thương dân chủ cử ra 516 vị. Trong đó, tỷ lệ người ngoài Đảng là 251 vị (48,64%); nữ là 95 vị (18,41%) số lượng tham gia Uỷ viên Uỷ ban MTTQ cấp xã đảm bảo từ 35 - 45 vị. Đại hội MTTQ các xã, thị trấn cũng đã bầu 76 đại biểu dự Đại hội MTTQVN huyện, trong đó nữ là 18 đại biểu, dân tộc thiểu số là 62 đại biểu và 27 đại biểu là người ngoài Đảng. Chính thành công của đại hội cấp cơ sở đã tạo tiền đề và là điều kiện để huyện tổ chức tốt đại hội cấp huyện.

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho đại hội điểm đã xong. Về nhân sự, hội nghị hiệp thương lần 3 đã thống nhất giới thiệu 55 đại biểu theo cơ cấu như sau: Dân tộc là 33 vị (chiếm 60%), tái cử 27 vị (49%), nữ 17 vị (30,9%), ngoài Đảng 14 vị (25,4%). Về dự thảo báo cáo chính trị, MTTQVN huyện cũng đã đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động của MTTQVN huyện khóa X, nhiệm kỳ 2009-2014, nêu bật những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, những vấn đề đặt ra để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của Mặt trận ở địa phương trong nhiệm kỳ mới; những bài học kinh nghiệm qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận trên các lĩnh vực khác nhau ở địa phương, cơ sở, đặc biệt là 3 cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đại hội MTTQVN các cấp được xác định là sự kiện chính trị quan trọng, do đó, cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, văn kiện, nhân sự thì công tác tuyên truyền cũng được tăng cường hơn nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện nhận thức đầy đủ, đúng đắn những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của MTTQVN trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Qua đó đã cổ vũ, động viên nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; tạo không khí phấn khởi trong xã hội; xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Theo kế hoạch, sau đại hội điểm ở huyện Sơn Hà và thành phố Quảng Ngãi, các huyện trong tỉnh sẽ rút kinh nghiệm để tổ chức Đại hội ở địa phương mình và phải hoàn thành đại hội trong tháng 4.2014.  Đại hội cấp tỉnh dự kiến tổ chức trong tháng 6.2014.

 

Bài, ảnh: Thanh Thuận

 

.