Cập nhật lúc: 20:15, 07/03/2014 [GMT+7]
.

Tổng Bí thư dự lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng Uỷ viên Trung ương


Chiều 7/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm, nói chuyện và dự lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (lớp thứ hai).

Cùng dự có các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
 

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tại lễ bế giảng
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tại lễ bế giảng


Đây là lớp thứ hai được mở theo quy định của Bộ Chính trị. Lớp thứ nhất gồm 43 đồng chí đã được tổ chức vào tháng 12/2013.

Nói chuyện với lớp học, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đã phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, học tập nghiêm túc, tích cực thảo luận các vấn đề đặt ra, đóng góp và đề xuất những ý kiến tâm huyết, thiết thực khi nghiên cứu, học tập 8 chuyên đề.

Ban Chỉ đạo lớp học, Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Trung ương Đảng cũng đã phối hợp chặt chẽ, tích cực chuẩn bị tốt về nội dung, giảng viên và điều kiện để lớp bồi dưỡng được diễn ra suôn sẻ, đạt kết quả tốt nhất.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh cùng với lòng quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là những cán bộ lãnh đạo cao cấp ở tầm chiến lược, giữ các trọng trách quan trọng trong các cơ quan Trung ương và địa phương phải thấm nhuần, luôn luôn có một phương pháp đúng trong nhận thức, tư duy, hành động và làm việc theo tinh thần  phương pháp luận biện chứng của Chủ nghĩa Marx – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh là toàn diện, cụ thể, lịch sử, phát triển, tránh phiến diện, cực đoan, duy ý chí.

Tổng Bí thư chỉ rõ trong cái nền toàn diện ấy thì trong mỗi giai đoạn cụ thể, mối quan hệ cụ thể lại phải chọn được khâu đột phá để thúc đẩy phát triển. Ở đây đòi hỏi rất cao tài trí, bản lĩnh của người lãnh đạo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phân tích rõ hơn điều này khi đề cập việc làm rõ những nội dung của các mối quan hệ như giữa đổi mới, ổn định và phát triển; Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị; Mối quan hệ giữa thị trường và vai trò quản lý của Nhà nước, giữa phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội; kinh tế tăng trưởng đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội; quan hệ giữa độc lập, tự chủ với hội nhập quốc tế….

Tổng Bí thư cũng thông báo một số nhiệm vụ trọng tâm trong hai năm 2014- 2015 với yêu cầu yêu cầu chung nhất là tiếp tục hoàn thành thật tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội khóa XI nhất là khắc phục các yếu kém, khuyết điểm, đồng thời cũng tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Để thực hiện được yêu cầu này cần có sự đồng lòng, nhất trí, thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân tộc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng với những kết quả bước đầu thu hoạch được ở lớp khi trở về cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tự học, tự nghiên cứu và phải xác định học là học suốt đời vì thực tiễn luôn vận động và yêu cầu của Đảng và nhân dân ngày càng cao hơn với đội ngũ cán bộ lãnh đạo.

Cùng với lớp học của Trung ương cần tiếp tục tổ chức hàng năm các lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện để tạo ra sự đồng bộ. Đối với Ban Chỉ đạo lớp học, Tổng Bí thư đề nghị cần rút kinh nghiệm, lắng nghe ý kiến của các học viên để  tiếp tục tổ chức tốt hơn các lớp học tiếp theo.

Phát biểu bế mạc Lớp học, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học nêu rõ trong bối cảnh  toàn cầu  và hội nhập quốc tế hiện nay,  với nhiều cơ hội và thách thức đan xen nhau, để thực hiện sự nghiệp đổi mới toàn diện, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hoàn thành tốt trọng trách của mình đối với Đảng, với nhân dân, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo cao cấp, phải không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, nhằm đáp ứng có hiệu quả yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Vì vậy, việc bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây có thể xem là hoạt động thiết thực nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Tham gia lớp học, các học viên nghiên cứu và thảo luận 8 chuyên đề, bao quát những nội dung quan trọng, có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn, sát hợp với đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao, cấp chiến lược.

Đó là những nhận thức mới về lý luận về chủ nghĩa xã hội; các vấn đề về xây dựng Đảng, thực hiện dân chủ và đổi mới hệ thống chính trị; đường lối phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; chiến lược quốc phòng - an ninh, đối ngoại; khoa học lãnh đạo, quản lý.

Những nội dung này vừa mang tính cơ bản, lại vừa được cập nhật, bổ sung những tri thức mới, là kết quả nghiên cứu  dày công và đúc kết kinh nghiệm quý báu cả trong nước và quốc tế của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà hoạt động thực tiễn của Việt Nam.

Trong quá trình học tập, các học viên đã làm rõ nhiều nội dung, nhiều khía cạnh của một số vấn đề lý luận cơ bản về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đây là một thành công lớn của lớp học./.Vũ Duy/VOV

.