Cập nhật lúc: 08:13, 16/03/2014 [GMT+7]
.

Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng: Một yêu cầu cấp thiết


(Báo Quảng Ngãi)- Trong xu thế bùng nổ các phương tiện thông tin đại chúng hiện nay, vai trò của báo in vẫn giữ được vị thế quan trọng trong đời sống xã hội, nhất là báo, tạp chí của Đảng. Do đó, việc duy trì, mở rộng đối tượng mua và đọc báo, tạp chí của Đảng là một yêu cầu cấp thiết.

TIN LIÊN QUAN

Công văn số 2111-CV/TU, ngày 4.11.2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28.12.1996 của Bộ Chính trị khóa VIII về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, nêu rõ: Bảo đảm cho mỗi chi bộ, mỗi UBND, HĐND xã, phường, thị trấn, mỗi cơ sở đoàn, hội đoàn thể ở xã, phường, thị trấn, trường học trong tỉnh có báo Quảng Ngãi.

Báo Quảng Ngãi hiện có 2 ấn phẩm, gồm báo in và điện tử. Trong những năm qua, đơn vị  luôn chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tờ báo in và gắn với công tác phát hành. Đặc biệt, từ giữa năm 2013 đến nay, báo Quảng Ngãi đã ra bộ mới, in tách màu, thay đổi giấy in, mang sét và tăng thêm 1 kỳ phát hành từ thứ 2 đến thứ 6. Riêng số báo cuối tuần (thứ 6) tăng từ 8 lên 12 trang.

Hiệu quả của sự đồng bộ

Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28.12.1996 của Bộ Chính trị khóa VIII quy định rõ trách nhiệm của tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị trong việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Song, Ban biên tập báo Quảng Ngãi vẫn xác định, tờ báo cũng là một mặt hàng, làm ra phải có nơi tiêu dùng. Để kích thích sự tiêu dùng đó, báo đã không ngừng đổi mới nội dung và hình thức theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Biên tập báo Quảng Ngãi trong tháng 3.2013; đồng thời đề ra nhiều biện pháp để tuyên truyền, quảng bá tờ báo đến với bạn đọc. Trong năm 2013, Ban biên tập đã trực tiếp làm việc với thường trực 12 huyện, thành ủy và 5 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về công tác mua và đọc báo Quảng Ngãi theo Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị. Đồng thời, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia xã hội hoá công tác phát hành báo và đã mang lại hiệu quả nhất định.

Báo Quảng Ngãi đến với bạn đọc ở huyện miền núi Ba Tơ. Ảnh: M.Hoa
Báo Quảng Ngãi đến với bạn đọc ở huyện miền núi Ba Tơ. Ảnh: M.Hoa


Điển hình như, Công ty CP Đường Quảng Ngãi mua 220 tờ/kỳ cấp cho hội viên CLB Lê Trung Đình, Ngân hàng BIDV Chi nhánh Quảng Ngãi mua 184 tờ/kỳ cấp cho Hội Phụ nữ các xã, phường, thị trấn trong tỉnh; VietinBank Chi nhánh Quảng Ngãi mua 80 tờ/kỳ cấp cho Hội viên Hội Tù yêu nước tỉnh; Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Thiên Việt mua 100 tờ/kỳ cấp cho Đoàn thanh niên các xã, phường, thị trấn khu vực đồng bằng,... Sắp tới, Công ty Thiên Tân sẽ mua 184 tờ/kỳ cấp cho  Hội Cựu chiến binh các xã, phường, thị trấn.

Ngoài ra, báo còn phối hợp với các đơn vị mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền gắn với công tác phát hành báo. Thực hiện tương đối có hiệu quả trong công tác này là Bảo hiểm Xã hội tỉnh và gần đây là Chi cục Dân số-KHHGĐ, Công an, Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,... Bình quân chỉ số báo phát hành trong năm 2013 là 4.613 tờ/kỳ, tăng 213 tờ/kỳ so với năm 2012 và tăng 5% so với kế hoạch đề ra (4.500 tờ/kỳ). Và trong Quý I/2014 chỉ số phát hành bình quân xấp xỉ 4.800 tờ/kỳ. Một số huyện, thành ủy đặt mua báo nhiều, gồm: TP.Quảng Ngãi (887 tờ/kỳ), Bình Sơn (401 tờ/kỳ), Ba Tơ (354 tờ/kỳ), Sơn Tịnh (333 tờ/kỳ), Tư Nghĩa (331 tờ/kỳ),...

Đánh giá về kết quả đạt được đó, ông Võ Văn Hào- Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi cho rằng: "Đây là kết quả của sự vào cuộc đồng bộ của các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể; sự đồng hành của một số doanh nghiệp, ngân hàng trên địa bàn. Đồng thời, việc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 2111-CV/TU, ngày 4.11.2013 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28.12.1996 của Bộ Chính trị khóa VIII về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã kịp thời chấn chỉnh các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị chưa đặt mua báo Quảng Ngãi".

Vẫn còn nhiều bất cập

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát hành báo Quảng Ngãi vẫn còn một số hạn chế nhất định. Đó là, chỉ số phát hành có tăng nhưng vẫn còn thấp và chưa bền vững. Nhiều cơ quan, đơn vị, trường học, trạm y tế, đơn vị lực lượng vũ trang chưa đặt mua báo Quảng Ngãi theo quy định. Việc chuyển phát báo đến bạn đọc còn chậm và là khâu rất yếu trong các khâu của công tác phát hành... Nguyên nhân, do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể; Ban Tuyên giáo các cấp trong việc mua và đọc báo Quảng Ngãi chưa thường xuyên, chưa có biện pháp xử lý cụ thể đối với các chi, đảng bộ sử dụng sai mục đích nguồn kinh phí để mua báo Đảng. Nội dung, hình thức báo Quảng Ngãi tuy có bước đổi mới nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ phát triển mới của tỉnh.

Về giải pháp khắc phục những bất cập trên, ông Võ Văn Hào nêu: Giải pháp trọng tâm, hàng đầu là cải tiến, đổi mới mạnh mẽ nội dung và hình thức tờ báo. Đó là, tăng cường các thể loại chính luận; phát hiện, cổ vũ, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tham gia đấu tranh chống các tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội, phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc của các lực lượng cơ hội, thù địch... Duy trì và mở rộng đối tượng vận động tham gia xã hội hoá công tác phát hành. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt nội dung Công văn số 2111-CV/TU, ngày 4.11.2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cấp uỷ, Ban Tuyên giáo, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp, có biện pháp chấn chỉnh tình trạng nhiều tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các hội đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học không đặt mua báo Quảng Ngãi, sử dụng không đúng mục đích kinh phí mua báo Đảng. Bưu điện tỉnh và Bưu điện các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân mua báo Quảng Ngãi, chấn chỉnh việc phát hành báo chậm, sai địa chỉ.


Phú Đức

 

.