Cập nhật lúc: 16:01, 19/02/2014 [GMT+7]
.

Đi đầu đổi mới, đồng bộ cơ chế nghiên cứu khoa học


Sáng nay, 19-2, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng TƯ tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2014 và tổ chức thực hiện Nghị quyết TƯ 6.
 


Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên BCT, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ yêu cầu Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng TƯ phải là nơi đi đầu đổi mới đồng bộ cơ chế nghiên cứu khoa học.

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng TƯ năm 2013. Đồng chí đề nghị, năm 2014, Hội đồng cần bám sát chương trình làm việc của Ban chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan Đảng TƯ, trọng tâm là phục vụ cho công tác tổng kết 30 năm đổi mới, tư vấn cho Hội nghị TƯ 9 và tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết TƯ 6,7 và 8; góp phần triển khai thực hiện Hiến pháp sửa đổi.

Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng yêu cầu các đồng chí lãnh đạo và quản lý đứng đầu cơ quan Đảng TƯ và Hội đồng Khoa học cần quán triệt tinh thần Nghị quyết TƯ 6 (khóa XI) trong việc nâng cao nhận thức về vai trò của khoa học và công nghệ, nghiên cứu khoa học. Trong đó, cần coi phát huy khoa học, xây dựng kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học là một phần không thể thiếu, là nội dung quan trọng của cơ quan. Lãnh đạo các cơ quan Đảng TƯ và lãnh đạo Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng TƯ cần chú trọng tiếp tục phối hợp kiện toàn tổ chức cơ quan quản lý khoa học các cấp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của mình.

Theo Hiền Lương/Hà Nội Mới

 

.