Cập nhật lúc: 21:45, 20/02/2014 [GMT+7]
.
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh:

Quán triệt và triển khai các Nghị quyết TƯ 8 (khóa XI)


(Baoquangngai.vn)- Trong ngày 20.2, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho trên 200 đảng viên thuộc khối các cơ quan tỉnh.

 

TIN LIÊN QUAN

Các đảng viên tham dự lớp quán triệt.
Các đảng viên tham dự lớp học tập, quán triệt các Nghị quyết TƯ 8 (khóa XI).
 
Tại hội nghị, các đảng viên đã được quán triệt, truyền đạt 4 nội dung cơ bản của Nghị quyết và Kết luận tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tập trung vào các chuyên đề: Nghị quyết về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; Nghị quyết về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".
 
Kết luận về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; Những nội dung cơ bản của Hiến pháp sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 28.11.2013.
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 
.