Cập nhật lúc: 20:19, 12/01/2014 [GMT+7]
.

Triển khai công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2014


(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 8.1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2013; triển khai phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2014. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh dự hội nghị.

Năm 2013, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy cấp dưới đã tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản của TƯ, Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, ban hành một số văn bản chỉ đạo trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát đảng viên tăng 36% và tổ chức đảng tăng 6% so với năm 2012.

Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TƯ4 (khóa XI) và việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng, trong đó, tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát đã góp phần chấn chỉnh những khuyết điểm, vi phạm của đảng viên và tổ chức đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của UBKT Trung ương và nhiệm vụ cấp ủy giao, hội nghị đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm để UBKT các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện trong năm 2014. Đồng chí Phạm Hoàng - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 210 của Bộ Chính trị ban hành Quy định giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và Quy định số 211 của Bộ Chính trị về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Minh  đánh giá cao kết quả mà UBKT các cấp trong tỉnh đã đạt được; khẳng định kết quả này đã góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng, nhất là khắc phục và ngăn chặn các biểu hiện sai trái, tiêu cực để bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn kỷ luật và sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Phó Bí thư cũng đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp cần tổ chức thực hiện toàn diện và đồng bộ các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2014 với phương châm giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý và tổ chức đảng cấp dưới.

Đặc biệt là, tiếp tục giám sát việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại thuộc thẩm quyền; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn Đảng bộ, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng…

Thanh Thuận
 

.