Cập nhật lúc: 14:03, 09/01/2014 [GMT+7]
.

Tổng rà soát chính sách người có công trên toàn quốc


Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa ký chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2014-2015.

 

Quang cảnh buổi lễ ký kết
Quang cảnh buổi lễ ký kết


Việc phối hợp này nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong hệ thống báo chí quốc gia, hệ thống báo chí Mặt trật Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp, trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Hoạt động tuyên truyền, vận động cũng tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc cùng chăm lo cho người có công với cách mạng. Đồng thời, tham gia giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng ở các địa phương, đơn vị.

Theo đó, việc tuyên truyền kết quả thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng phải có trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức, lãng phí.

Nội dung tuyên truyền là các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ưu đãi ngời có công với cách mạng. Tuyên truyền về kết quả thực hiện rà soát và thực hiện chính sách đối với 7 đối tượng người có công ở địa phương, bao gồm: Gia đình liệt sỹ, thương binh, mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng, gia đình bộ đội, công an tại ngũ (biên giới, hải đảo).

Các kết quả đóng góp, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tham gia giúp đỡ, chăm sóc người có công với nước; những gương tiêu biểu thực hiện tốt chính sách người có công. Hiệu quả giám sát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng của Mặt trận và các tổ chức thành viên; lên án, phê phán những vi phạm chính sách…

Tuyên truyền điển hình người có công với cách mạng vượt khó, đóng góp vào việc phát triển kinh tế-xã hội ở các địa phương, kết quả thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng ở các địa phương. Tuyên truyền kết quả rà soát, giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với các mạng.

Ông Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - cho biết: Đất nước ta có được ngày hôm nay là do đã đổ bao xương máu trong hàng nghìn năm, đặc biệt là ở thế kỷ 20 đã có hàng triệu gia đình Việt Nam hi sinh rất lớn trong các cuộc kháng chiến. Từ ngày đất nước giải phóng, Nhà nước ta đã chú trọng đến chính sách người có công, tuy nhiên ở nhiều địa phương có nhiều người có công chưa được hưởng chính sách.

Cũng theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, người có công ngày càng già đi nên làm sớm công tác rà soát chính sách ngày nào thì người có công càng sớm được hưởng chính sách ngày đó.

“Đây là thời điểm tổng rà soát chính sách người có công, rà soát ở tất cả các hộ dân Việt Nam. Vì vậy, yêu cầu cán bộ Lao động, thương binh-xã hội, người dân và người có công được hưởng chính sách, người đi làm công tác rà soát phải nắm chắc chính sách và luật pháp. Để thực hiện được việc rà soát thì công tác truyền thông đóng vai trò rất quan trọng” - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Theo C.N.Q Dân trí

 

.