Cập nhật lúc: 10:19, 04/01/2014 [GMT+7]
.
Thực hiện Nghị quyết TƯ 4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị:

Chọn vấn đề bức xúc, nổi cộm để giải quyết


(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2013, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trên địa bàn tỉnh ta đã đạt được những kết quả nhất định trong giải quyết một số vấn đề nổi cộm, bức xúc.

TIN LIÊN QUAN

Điều đáng ghi nhận là, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác với công tác xây dựng Đảng và quy định về những điều đảng viên không được làm, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đợt triển khai kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), các cấp ủy đảng đã gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, nghiêm túc tự phê bình và phê bình theo những nội dung của nghị quyết đề ra, gồm tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; công tác cán bộ, về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò của người đứng đầu.

 

Cán bộ Chi cục Thuế huyện Sơn Hà thực hiện tốt quy trình tiếp dân.
Cán bộ Chi cục Thuế huyện Sơn Hà thực hiện tốt quy trình tiếp dân.


Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy đảng coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đưa vào sinh hoạt Đảng định kỳ hằng tháng, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương từ nhiệm vụ chính trị của mình đã chủ động xây dựng chủ đề, chủ điểm để chỉ đạo, tạo chuyển biến trong nhận thức cũng như hành động.

Đồng chí Nguyễn Màu - Bí thư Huyện ủy Mộ Đức cho biết: Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4, Ban Thường vụ Huyện uỷ xác định thực hiện Chỉ thị 03 là một trong những giải pháp quan trọng để khắc phục những hạn chế, yếu kém. Do đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo vào sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng bằng nhiều hình thức như thực hiện “nhiệm vụ đột phá” ở các địa phương, đơn vị thông qua việc đăng ký từ 1 đến 2 “nhiệm vụ đột phá” thiết thực, phù hợp với tình hình nhiệm vụ của đơn vị.

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Trường Sa. Ảnh: ĐĂNG LÂM
Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Trường Sa. Ảnh: ĐĂNG LÂM

Đối với ngành nội chính là “không oan sai, không trễ hạn, không bị trả hồ sơ, không có án hủy, án sửa”. Kết quả năm 2013, tỷ lệ giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện đạt trên 90%. Đặc biệt là học tập phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương theo chuyên đề năm 2013, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện đăng ký nêu gương trước Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.
 

Gắn việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề bức xúc, nhất là những vấn đề chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 đã thực sự đem lại hiệu quả thiết thực, kịp thời hơn, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình.
Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Minh, nói.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương đã lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề được dư luận quan tâm để tập trung chỉ đạo xử lý, khắc phục và đã đạt được những kết quả nhất định trong giải quyết một số vụ việc tồn đọng kéo dài gây bức xúc, những vấn đề nổi cộm như khu dân cư Bầu Ruộng, Dự án đường Bầu Giang - Cầu Mới ở thành phố Quảng Ngãi; tình trạng khai thác vàng sa khoáng ở Sơn Tây; rà soát các đối tượng làm nhà theo Chương trình 167 và phân loại hộ nghèo ở huyện Minh Long; xử lý cán bộ vi phạm đạo đức lối sống, thiếu tinh thần trách nhiệm ở Bình Sơn...

Đặc biệt, qua tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; 14/14 bí thư huyện, thành uỷ; 107/184 bí thư cấp ủy xã, phường, thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề vướng mắc tồn đọng kéo dài, đồng thời giải đáp những vấn đề người dân quan tâm, góp phần tạo thêm niềm tin và đồng thuận của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Trong đợt kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị ở các địa phương trên địa bàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo và đẩy mạnh thực hiện trong toàn tỉnh, bước đầu đã tác động tích cực đến cán bộ, đảng viên, công chức về thực hành tiết kiệm, ý thức tu dưỡng đạo đức, lối sống, rèn luyện tác phong làm việc sâu sát, gần gũi, lắng nghe cơ sở, kịp thời giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền.

Tuy nhiên, nhiều cấp ủy cơ sở vẫn còn lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Việc phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác chưa kịp thời. Kết quả cụ thể của việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác chưa nhiều.


Theo chủ trương của Thường trực Tỉnh uỷ, để tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu đề ra trong Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, trong thời gian tới các cấp, các ngành, địa phương cần phát huy cao độ tính chủ động, sáng tạo, xây dựng chương trình, kế hoạch sát hợp với nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước của ngành, địa phương, đơn vị; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nêu cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Trong quá trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, cần coi trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát của tổ chức đảng, các cơ quan bảo vệ pháp luật, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đối với cán bộ, đảng viên, trước hết là đối với sự nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.


Bài, ảnh: Thanh Thuận
 

.