Cập nhật lúc: 22:34, 20/01/2014 [GMT+7]
.

Thông qua Pháp lệnh về áp dụng xử lý hành chính


Sáng 20-1, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp.
 
 
 
Pháp lệnh gồm 5 chương 42 điều với tên gọi “Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân”.

Về sự tham gia của Viện kiểm sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cần quy định Viện Kiểm sát kiểm soát việc thuân theo pháp luật của Tòa án trong quá trình xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính là phù hợp.

Pháp lệnh cũng quy định, Tòa án có trách nhiệm chỉ định người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Về thời hạn xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, Pháp lệnh quy định “Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa án thụ lý hồ sơ đề nghị của cơ quan có thẩm quyền, Tòa án phải ra một trong các quyết định quy định tại điểm h khoản 2 Điều 18 của Pháp lệnh này. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày”.

Pháp lệnh có hiệu lực từ 1-1-2014. Theo đó, những vụ đã xử trước ngày 1-1-2014 thì không xem xét lại. Những vụ đã lập hồ sơ, tổng hợp, tập hợp sau 1-1-2014 thì áp dụng theo Pháp lệnh mới.
 
 
Theo VOV
 
.