Quảng Ngãi: Tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8

02:01, 09/01/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng ngày 9.1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. 

TIN LIÊN QUAN

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng – Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Cao Khoa- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng nêu rõ tầm quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8  Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng khẳng định đây là những nội dung có tầm ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
 
Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng đề nghị các đại biểu dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nắm vững các nội dung, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tỉnh để về quán triệt, chỉ đạo và triển khai ở địa phương, đơn vị mình; tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2014 và những năm tới, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.
 
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị
Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị
 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng quán triệt và nhấn mạnh một số nội dung quan trọng của Nghị quyết số 28 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng chí Trịnh Đình Thạch - Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng chí Phạm Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo chuyên đề: Kết luận về việc hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua. 
 
Đồng thời, hội nghị cũng nghe đồng chí Lê Quang Thích - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo chuyên đề Nghị quyết 29 “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và thông qua dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng.
 
 
Các đại biểu tham gia hội nghị
Các đại biểu tham gia hội nghị.
 
 
Theo kế hoạch, trong sáng ngày 10.1,  Hội nghị tiếp tục quán triệt  Kết luận 74 “về tình hình kinh tế-xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”.
 
N.Đức
 

.