Cập nhật lúc: 20:37, 10/01/2014 [GMT+7]
.

Giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên


(Báo Quảng Ngãi)- Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ được giao cho Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố và ban tuyên giáo đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Năm qua, các đơn vị đã tổ chức mở lớp vượt chỉ tiêu kế hoạch, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy khóa XVIII về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực.

Trường Chính trị tỉnh tuyển mới 5 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính (LLCT-HC) có 373 học viên; 2 lớp trung cấp hành chính, số lượng 122 học viên. Tổng số học viên tuyển mới 495/470 học viên; đạt 105,31% so với chỉ tiêu. Cùng với lớp trung cấp LLCT-HC khóa 10 (Công an tỉnh), khóa 14 (Đức Phổ), 2 lớp của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, 1 lớp của Sở Nội vụ,  tổng số học viên tuyển mới trong năm 2013 là 895/470 học viên; đạt 190,42% so với kế hoạch. Năm 2012 chuyển sang 6 lớp trung cấp LLCT-HC và 4 lớp TCHC với 718 học viên. Như vậy, tổng số lớp nhà trường tổ chức dạy trong năm 2013 là 22 lớp với 1.613 học viên.

Về chương trình bồi dưỡng, năm 2013 trường đã phối hợp với các đơn vị, địa phương mở 25 lớp, số lượng 2.558/2.000 học viên, vượt 27,9% so với chỉ tiêu kế hoạch. Tính cả đào tạo và bồi dưỡng trong năm 2013 là 47 lớp, số lượng 4.171 học viên.

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố và ban tuyên giáo đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện các chương trình LLCT theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, năm qua, tổ chức 215 lớp, với 15.982 học viên học tập. Các đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch mở lớp ngay từ đầu năm, đồng thời tích cực đổi mới phương pháp, áp dụng các hình thức giảng dạy phù hợp với từng đối tượng. Cùng với đội ngũ giảng viên chuyên trách, kiêm chức, báo cáo viên các cấp có tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm… đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Chương trình sơ cấp LLCT, Trung tâm BDCT các huyện, thành phố mở 12 lớp,  tăng gấp 3 lần so với năm 2012. Trước khi mở lớp, các Trung tâm đều xây dựng chương trình, lịch giảng cụ thể trình thường trực cấp ủy phê duyệt và làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Điểm mới là nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn trong giảng dạy, học tập, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các Trung tâm hướng dẫn giảng viên soạn giáo án cần liên hệ tình hình thực tế của địa phương (theo chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, huyện, thành phố) đưa vào bài giảng; bài kiểm tra, thi tốt nghiệp đảm bảo cơ cấu điểm liên hệ thực tế 3/10 điểm. Một số đơn vị  tổ chức cho học viên đi nghiên cứu thực tế, trang bị thêm kiến thức, vận dụng vào công việc sau khi học tập.

Chương trình bồi dưỡng kết nạp đảng mở 44 lớp, với 3.780 học viên dự học, vượt kế hoạch đề ra. Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới mở 34 lớp với 2.558 học viên.

Ngoài các chương trình LLCT cơ bản, trung tâm BDCT đã mở lớp 13 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 1.062 bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở, 5 lớp nghiệp vụ công tác tuyên giáo; 34 lớp nghiệp vụ cho cán bộ các đoàn thể, 24 lớp chuyên đề rất phong phú, đa dạng như chủ nghĩa yêu nước, dân tộc và chính sách dân tộc, tôn giáo và chính sách tôn giáo, tư tưởng Hồ Chí Minh, hội nhập kinh tế quốc tế; phối hợp các ngành tổ chức 45 lớp bồi dưỡng quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4, 5; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND cấp xã; Chương trình 135; công tác xây dựng nông thôn mới; quản lý nhà nước; công tác dân vận; tuyên truyền pháp luật… thu hút hơn 7.700 lượt cán bộ chính quyền, đoàn thể ở thôn, tổ dân phố tham gia, góp phần nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ở từng địa phương, cơ sở.

TRỊNH CÔNG NHẬN
 

.