Cập nhật lúc: 16:30, 04/12/2013 [GMT+7]
.

Lực lượng vũ trang tỉnh: Tăng cường tự phê bình và phê bình


(Báo Quảng Ngãi)- Những yếu kém, khuyết điểm được chỉ ra và từng bước được khắc phục; tư tưởng, đạo đức,  tác phong của cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên… Đó là những kết quả tích cực bước đầu sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của lực lượng vũ trang tỉnh nhà.

TIN LIÊN QUAN

Phê bình thẳng thắn, chân tình

Các cấp ủy đảng trong Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức kiểm điểm phê bình và tự phê bình ở tất cả các cấp một cách nghiêm túc. Qua đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã nhận được nhiều ý kiến thẳng thắn, chân thành từ các tổ chức, cá nhân, sở, ngành, các chi đảng bộ trực thuộc. Trong đó, có nhiều ý kiến quan tâm đến vấn đề phẩm chất, đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên; về công tác cán bộ; những tồn tại, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong quản lý, giáo dục tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang…

 

Một số cá nhân trong LLVT được Tỉnh ủy tặng Bằng khen tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.
Một số cá nhân trong LLVT được Tỉnh ủy tặng Bằng khen tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.


Trên cơ sở đó, tập thể Ban Thường vụ, Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo và từng cá nhân nhận thức rõ những ưu, khuyết điểm và trách nhiệm của mình mà tại hội nghị kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TƯ4 đã chỉ ra. Đối với cá nhân, tùy theo chức trách, nhiệm vụ của mình, qua việc kiểm điểm, phê bình và tự phê bình, các đồng chí đều thẳng thắn tiếp thu những ý kiến đóng góp với tinh thần cầu thị, nêu được trách nhiệm cá nhân trước những hạn chế, khuyết điểm và đưa ra các giải pháp khắc phục.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ trang tỉnh gắn với việc kiểm điểm, đánh giá và biện pháp giải quyết vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng của các cấp theo tinh thần Nghị quyết TƯ4, tạo niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị một cách thiết thực, hiệu quả.

Dân chủ được mở rộng

Thượng tá Bùi Tá Tuân - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Qua hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 4, nhận thức về Đảng và công tác xây dựng Đảng trong cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Quân sự tỉnh có chuyển biến tích cực. Qua kiểm điểm, phê bình và tự phê bình thẳng thắn, chân thành trên tinh thần đồng chí đã tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; trong nội bộ có sự hiểu biết, thông cảm và chia sẻ với nhau.

Nhiều cán bộ, đảng viên đã nhận dạng rõ hơn những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống, làm cơ sở để mỗi người đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm của mình rõ ràng hơn. Các cấp ủy trong Đảng bộ đã và đang tích cực sửa chữa, khắc phục khuyết điểm bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Cụ thể là, tác phong lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ sâu sát cơ sở hơn, thiết thực hơn; cán bộ cấp trên và cấp dưới gần nhau hơn; tinh thần dân chủ trong từng cơ quan, đơn vị được thực hiện có hiệu quả, chất lượng.

Thông qua việc thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy đảng trong LLVT tỉnh rút ra một số bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng nói chung, trong việc chỉ đạo kiểm điểm phê bình và tự phê bình trong Đảng nói riêng. Đặc biệt, sự nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm, gương mẫu trong tự phê bình và phê bình; tự học, tự rèn luyện phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Qua một năm thực hiện Nghị quyết TƯ 4, đã góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo và phòng ngừa kịp thời tình hình suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong lực lượng; hạn chế được tình trạng vi phạm kỷ luật của cán bộ, đảng viên ở tất cả các cấp. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ, Đảng ủy nhận thức được đây là bước đi ban đầu quan trọng để đưa việc phê bình và tự phê bình trong Đảng bộ Quân sự tỉnh trở thành thường xuyên, nền nếp, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.


Bài, ảnh: XUÂN THIÊN
 

.