Cập nhật lúc: 16:12, 12/12/2013 [GMT+7]
.

Công bố 8 Luật và 1 Pháp lệnh vừa được Quốc hội thông qua


Một trong những Luật có tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế-xã hội, ổn định chính trị là Luật đất đai.

Sáng nay (12/12), Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 8 Luật và 1 Pháp lệnh, vừa được Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Tại buổi họp báo, đại diện các Bộ, ngành có liên quan cũng thông tin thêm về những điểm mới trong các Luật, Pháp lệnh mới được ban hành.
 

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã thông qua 8 Luật và 1 Pháp lệnh
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã thông qua 8 Luật và 1 Pháp lệnhThừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước công bố toàn văn Lệnh của Chủ tịch nước công bố các Luật vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Luật việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật tiếp công dân; Luật đấu thầu; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật đất đai.

Chủ tịch nước cũng ký Lệnh công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 12/7/2013.

Các Luật, Pháp lệnh được Quốc hội thông qua lần này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần khắc phục những hạn chế của pháp luật hiện hành và sửa đổi, bổ sung những quy định mới cho phù hợp khi triển khai thực thi các Luật, Pháp lệnh trong thực tiễn cuộc sống.

Một trong những Luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này có tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế-xã hội, ổn định chính trị và xã hội của đất nước là Luật đất đai. Trong đó, Luật có nhiều nội dung đổi mới quan trọng về chế độ sở hữu đất đai, quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai; về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; về đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; về tài chính đất đai và giá đất...

Thông tin thêm về quy định mới trong thu hồi đất, ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường cho biết: Luật đất đai sửa đổi năm 2013 quy định chặt chẽ hơn các trường hợp thu hồi đất và thống nhất với các quy định tại Điều 54 của Hiến pháp vừa được thông qua.

Về hiệu lực thi hành của Pháp lệnh và các Luật được quy định cụ thể trong các văn bản luật được Quốc hội thông qua. Cụ thể: Luật thi đua khen thưởng có hiệu lực từ ngày 1/6/2014. Luật việc làm có hiệu lực từ ngày 1/1/2015. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực từ ngày 1/7/2014. Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật có hiệu lực từ ngày 1/1/2015. Luật tiếp công dân có hiệu lực từ ngày 1/7/2014. Luật đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2014. Luật đấu thầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2014. Luật thực hành tiếp kiệm, chống lãng phí có hiệu lực từ ngày 1/7/2014. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2014.

Hiện các Bộ, ngành liên quan đang khẩn trương ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành để các Luật, Pháp lệnh sớm đi vào cuộc sống./.
 


Lan Hương/VOV

.