Cập nhật lúc: 13:09, 02/10/2013 [GMT+7]
.

Thường trực Tỉnh ủy: Trực báo với các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy


(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 1.10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Toản đã chủ trì Hội nghị trực báo với các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Trường Chính trị tỉnh và Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2013.

Trong quý III, các cơ quan, đơn vị đã bám sát chương trình công tác quý III của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thông báo số 594 của Thường trực Tỉnh ủy để tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản  hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tổ chức học tập, quán triệt và ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị TƯ7 khóa XI, các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Kịp thời sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của TƯ các khóa về lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Chỉ đạo tổ chức thành công lễ khởi công Dự án VSIP; nội dung, chương trình làm việc với Thủ tướng Chính phủ. Trong quý IV, các cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát Kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và nhiệm vụ chủ yếu năm 2013; Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13 về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm  2013; Chương trình công tác quý IV năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy triển khai thực hiện toàn diện các nội dung công việc đã đề ra.

Phát biểu tại buổi trực báo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Toản yêu cầu các  cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy cần bám sát chương trình công tác đề ra trong quý IV năm 2013; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành, đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh năm 2013 và xây dựng kế hoạch công tác năm 2014.

Trong đó tập trung chỉ đạo các chương trình, dự án lớn của tỉnh, như dự án Vsip Quảng Ngãi, tiến độ dự án nhiệt điện Semcorp, Nhà máy thép Quảng Liên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập các đoàn kiểm tra, rà soát tình hình khiếu nại tố cáo kéo dài, các vụ án tồn đọng; kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4; tổ chức nghiên cứu quán triệt Nghị quyết TƯ 8 khóa XI; tổng kết công tác năm 2013, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2014...

 

Thanh Thuận
 

.