Cập nhật lúc: 07:13, 02/09/2013 [GMT+7]
.

Thực hiện Di chúc của Bác để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh


(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 2.9 năm nay là tròn 43 năm ngày Bác Hồ ra đi về cõi vĩnh hằng. Và cũng ngần ấy năm, Di chúc thiêng liêng  của Người trở thành phương châm hành động của toàn Đảng, toàn quân và dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TIN LIÊN QUAN

Đọc Di chúc của Người dễ dàng nhận thấy điều mà Người quan tâm, đề cập nhiều nhất và trước hết trong bản Di chúc là nói về Đảng và công tác xây dựng Đảng. Bác căn dặn: “Việc cần làm trước tiên là chỉnh đốn Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân… Phải giữ gìn khối đoàn kết nhất trí trong Đảng, giữ gìn Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh để xứng đáng “là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Đoạn trích ngắn này từ bản Di chúc, chỉ với 50 chữ, Bác dùng đến 4 lần chữ “thật”, “thật sự”, với người kiệm lời như Bác, mới biết vai trò đạo đức của đảng viên và công tác xây dựng Đảng quan trọng đến nhường nào.

 

Tỉnh uỷ biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013.                                                   Ảnh: X.Thiên
Tỉnh uỷ biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013. Ảnh: X.Thiên


Nói về những công việc cần làm sau cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, thì việc đầu tiên Bác nói cũng là công tác xây dựng Đảng. Bác viết: “Theo ý tôi, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi’’. Bút tích của Bác gạch dưới 4 chữ “chỉnh đốn lại Đảng’’, chứng tỏ tầm quan trọng của vấn đề mà Bác dặn lại đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong Di chúc thiêng liêng của mình.

Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) của Đảng đã nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình nhằm xây dựng Đảng trong sạch trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Gắn việc học tập và làm theo Bác với việc giải quyết những vấn đề chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã thực sự đem lại hiệu quả thiết thực, kịp thời hơn, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình; tin tưởng vào công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Chính vì vậy, việc tự phê bình và phê bình của cấp ủy đảng các cấp thời gian qua là thể hiện sự trung thành thực hiện lời dặn dò của Bác: “Mỗi đảng viên là cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Những kết quả bước đầu mà Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi đạt được qua hơn một năm thực hiện Nghị quyết TƯ4 đang từng bước được hiện thực hoá trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt thể hiện rõ nét trong việc tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Ôn lại từng câu, từng dòng, ta càng thấy, trước lúc đi xa, Người căn dặn tỉ mỉ không sót một việc nào. Với đoàn viên thanh niên Bác ân cần chỉ bảo: "Đối với đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên". Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết". Đối với nhân dân lao động, Người nêu rõ: "Nhân dân lao động ta ở miền xuôi cũng như ở miền núi, đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua nhiều năm chiến tranh. Tuy vậy, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng. Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân".
 
Kết thúc Di chúc của mình, Bác viết: "Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới" - Đấy chính là chỉ thị cuối cùng, ước vọng tối cao của Bác trước lúc đi xa. Những lời dặn dò của Bác làm chúng ta càng thấm thía, một trong những bài học lớn mà Đảng ta đã tổng kết: Sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của toàn dân. Mục tiêu cách mạng của Đảng chỉ có thể đạt được một khi chủ trương, đường lối thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân, được đông đảo cán bộ, nhân dân đồng tình hưởng ứng và tự giác thực hiện.

Một tháng Chín nữa lại về. Đây là dịp để mọi người đọc lại Bản Di chúc lịch sử, một bản kiến trúc xã hội tương lai, con đường đổi mới đất nước mà Bác đã vạch ra hơn 40 năm trước. Và càng có ý nghĩa hơn khi toàn Đảng, toàn quân và dân ta đang triển khai, thực hiện Nghị quyết TƯ4 về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.


Thanh Thuận
 

.