Cập nhật lúc: 20:43, 07/09/2013 [GMT+7]
.

Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 9 - 24/9


Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào các dự án Luật. Theo chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992...

 

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào các dự án Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Luật phá sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật Đầu tư công. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của dự án Luật Đất đai (sửa đổi); cho ý kiến về dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự án Luật Tiếp công dân; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe Đoàn giám sát báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012; việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nghe Chính phủ và Đoàn giám sát báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc hội về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; cho ý kiến về kết quả giám sát việc triển khai thi hành (trong đó có việc ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành) các luật, pháp lệnh đã được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII thông qua.

Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013; việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013; kế hoạch kiểm toán năm 2014 sẽ được Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 21. Thường vụ Quốc hội sẽ dành cả ngày để cho ý kiến về báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2013 và nghe Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội.

Theo chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII và nghe báo cáo về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132) tại Việt Nam; báo cáo và quyết định biên chế các vụ, đơn vị của Văn phòng Quốc hội./.
 Chu Thanh Vân/TTXVN

.