Cập nhật lúc: 09:40, 11/09/2013 [GMT+7]
.

Giải quyết dứt điểm từng vấn đề dân quan tâm


(Báo Quảng Ngãi)- Cùng với việc thực hiện những vấn đề cấp bách sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4, thời gian qua, Sở TN&MT đã tập trung chỉ đạo xử lý những vấn đề tồn tại gây bức xúc trong dân.

Những vấn đề mà dư luận quan tâm đối với ngành TN&MT là việc quản lý đất nông lâm trường; các dự án giao đất, cho thuê đất không triển khai hoặc triển khai chậm; quản lý tài nguyên khoáng sản và cấp giấy chứng nhận QSDĐ; ô nhiễm môi trường trong các KCN, KKT Dung Quất...

Với vai trò là người đứng đầu cơ quan, ông Lê Mỹ Liên - Giám đốc Sở TN&MT cho rằng, những vấn đề người dân quan tâm là xác đáng, vì đó cũng là những hạn chế của ngành cần phải tập trung xử lý. Vì thế, ông Lê Mỹ Liên đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phân loại, xây dựng lộ trình xử lý từng vấn đề và công khai để cán bộ, công chức trong ngành và nhân dân giám sát. Đến nay, Sở đã cơ bản xử lý xong những vấn đề cốt lõi.

 

 Nhiều diện tích rừng của một số doanh nghiệp ở Ba Tơ được thu hồi giao cho dân sản xuất.                         Ảnh: X.Thiên
Nhiều diện tích rừng của một số doanh nghiệp ở Ba Tơ được thu hồi giao cho dân sản xuất. Ảnh: X.Thiên


Cụ thể là, đối với việc quản lý, sử dụng đất các nông lâm trường, Sở đã phối hợp với ngành, địa phương có liên quan thanh tra, kiểm tra tại 5 nông lâm trường trên địa bàn tỉnh (gồm các Công ty TNHH MTV Lâm trường Ba Tơ, Lâm nghiệp Ba Tơ, Nông lâm 24/3, Lâm nghiệp Trà Tân, Lâm trường Trà Bồng).

Trên cơ sở thanh tra, Sở đã kiến nghị UBND tỉnh thu hồi đất các nông lâm trường không sử dụng với tổng diện tích 4.670 ha để giao cho địa phương quản lý. Đối với các dự án giao đất, cho thuê đất không triển khai hoặc triển khai chậm trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2012, Sở TN&MT đã kiểm tra, rà soát 275 công trình, dự án trên địa bàn 14 huyện, thành phố. Kết quả có 33 dự án chậm triển khai và chưa thực hiện. Sở đã tham mưu, đề nghị UBND tỉnh thu hồi 9 dự án và đề xuất cho gia hạn thời gian hoàn thành đối với 24 dự án.

Việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ đã được Sở xây dựng lộ trình thực hiện có hiệu quả. Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ đo đạc, kê khai đăng ký và cấp giấy chứng nhận QSDĐ và tài sản khác gắn liền với đất. Đến tháng 8.2013 đã cấp được  5.134/9.085 giấy cần cấp (đạt 56,6%), trong đó số lượng giấy chứng nhận cần cấp tăng 2.978 giấy (tăng gần 50% so với khối lượng dự kiến trước đây). Số giấy chứng nhận QSDĐ cấp lần đầu cho hộ gia đình cá nhân là 1.037.307/1.173.847 giấy (đạt 88,4%). Đặc biệt từ tháng 6 đến nay, Sở đã tổ chức trực báo định kỳ hằng tháng để theo dõi kết quả thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ tại các địa phương.

Sở TN & MT cũng đã kịp thời kiểm tra và chấn chỉnh những vi phạm của các đơn vị,  tổ chức. Trong đó, Sở đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, quan trắc các khu vực nhạy cảm về ô nhiễm môi trường và các KCN, KKT Dung Quất, Cụm công nghiệp. Bên cạnh đó, để đối phó với biến đổi khí hậu, Sở đã đăng ký danh mục đầu tư với Bộ TN&MT dự án xây dựng hệ thống đê bao nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng khu vực Tịnh Khê và phía đông huyện Sơn Tịnh; dự án đầu tư xử lý 6 kho thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh. Đối với khu vực xử lý chất thải nguy hại của Công ty cổ phần cơ điện LILAMA, Sở đã tiến hành kiểm tra, tham mưu cho UBND tỉnh chấn chỉnh tình trạng gây ô nhiễm tại đây và quy hoạch khu xử lý ra xa khu dân cư.  Những vấn đề liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản từng bước đi vào hoạt động ổn định...

Có thể nói, trước những vấn đề dư luận đặt ra, Sở TN&MT đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết. Nhờ đó, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường dần đi vào ổn định. Điều này cho thấy, việc đối thoại với nhân dân trong việc giải quyết những vấn đề dư luận đặt ra đối với ngành TN&MT là tương đối có hiệu quả, tạo được niềm tin trong dân.


    Thanh Thuận
 

.