Cập nhật lúc: 15:55, 14/09/2013 [GMT+7]
.

Chuyển phát báo về cơ sở cần nhanh hơn, kịp thời hơn


(Báo Quảng Ngãi)- Đó là kiến nghị của Thường trực Huyện ủy Ba Tơ và Mộ Đức tại buổi làm việc (ngày 11.9) với Ban Biên tập Báo Quảng Ngãi về công tác phát hành báo, góp ý về hình thức và nội dung của tờ báo sau khi được cải tiến.

TIN LIÊN QUAN

Từ khi đổi mới về hình thức và nội dung, số kỳ tăng từ 4 lên 5 kỳ/tuần, Báo Quảng Ngãi đã thông tin kịp thời các sự kiện thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tin, bài chuyên sâu và mang hơi thở cuộc sống, được dư luận quan tâm, đồng tình.
 

Bạn đọc Ba Tơ đặt mua Báo Quảng Ngãi tại Bưu điện huyện.
Bạn đọc Ba Tơ đặt mua Báo Quảng Ngãi tại Bưu điện huyện.


Về công tác phát hành, Báo Quảng Ngãi là một tờ báo Đảng địa phương, phản ảnh và chuyển tải thông tin chính trị xã hội, kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng… trong toàn tỉnh. Là cầu nối chính sách, pháp luật giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; góp phần định hướng dư luận xã hội, nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo. Tuy nhiên, hiện nay một số chi, đảng bộ ở các cơ quan, đơn vị và địa phương chưa đặt mua báo Đảng địa phương. Cụ thể, Ba Tơ chỉ có 349/416, Mộ Đức 203/381 tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc đặt mua Báo Quảng Ngãi.

Tại buổi làm việc, thường trực Huyện ủy Ba Tơ, Mộ Đức mong muốn Báo Quảng Ngãi tiếp tục cải tiến hình thức, nâng cao chất lượng nội dung, ưu tiên thời lượng cho chuyên mục chuyển giao tiến bộ khoa học trong sản xuất, các mô hình kinh tế xóa đói giảm nghèo. Ngoài ra, Ban Biên tập báo quan tâm, bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng khai thác, xử lý thông tin cho đội ngũ cộng tác viên. Về phía hai huyện, Thường trực Huyện ủy sẽ báo cáo Ban Thường vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở các chi, đảng bộ. Đồng thời đề xuất đưa nội dung này vào tiêu chí đánh giá thi đua của các tổ chức, cơ sở đảng.
    
Thay mặt Ban Biên tập Báo Quảng Ngãi, Tổng Biên tập Võ Văn Hào đã tiếp nhận những ý kiến đóng góp của Thường trực Huyện ủy Ba Tơ và Mộ Đức để từng bước hoàn thiện, nâng cao chất lượng tờ báo. Về thời gian phát hành, Ban Biên tập sẽ làm việc với Bưu điện tỉnh để chuyển phát báo về tuyến cơ sở nhanh hơn, kịp thời hơn.


Tin, ảnh: MỸ HOA
 

.