Cập nhật lúc: 08:27, 19/09/2013 [GMT+7]
.

Ba Tơ: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng


(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư “Về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, huyện Ba Tơ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đạt được nhiều kết quả khả quan.

Ông Trần Như Vinh- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Tơ cho biết: Để việc thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư có hiệu quả, Ban Tuyên giáo tham mưu cho Huyện ủy tổ chức hội nghị triển khai sâu rộng nội dung chỉ thị đến cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện. Nhờ đó, nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới không ngừng được nâng cao. Mặt khác, để việc tuyên truyền hiệu quả, Huyện ủy tiến hành củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, lựa chọn những người có đủ trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức tốt bổ sung vào đội ngũ báo cáo viên.

Trong đó, Ban Tuyên giáo được Huyện ủy giao nhiệm vụ tham mưu, giúp Huyện ủy theo dõi, quản lý và xây dựng đội ngũ báo cáo viên. Ban Tuyên giáo định kỳ tổ chức sinh hoạt nghiệp vụ, cung cấp thông tin thời sự và những vấn đề mới cho đội ngũ báo cáo viên, giúp các báo cáo viên nắm bắt thông tin, trao đổi kinh nghiệm, nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền... Hiện toàn huyện có 24 báo cáo viên cấp huyện và mỗi xã xây dựng một đội ngũ báo cáo viên,  để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở…


Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức khá sinh động và phong phú như: Lồng ghép trong tọa đàm, gặp mặt, các buổi hội thảo, hội nghị, hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật. Qua đó góp phần đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, tạo được sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân. Đội ngũ báo cáo viên tích cực tham gia quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng như:  Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy; Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Phòng chống ma túy, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí…

 Các hoạt động tuyên truyền của báo cáo viên đã góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng các cuộc vận động, thi đua lao động, sản xuất, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Qua đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mặt khác, thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật của báo cáo viên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đã nâng cao được nhận thức, tôn trọng kỷ cương pháp luật, tích cực xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa.

Tuy đạt được một số kết quả nhưng nhìn chung đội ngũ báo cáo viên của huyện chưa thật sự mạnh, chất lượng tuyên truyền ở một số lĩnh vực hiệu quả chưa cao, chưa đủ sức giải đáp được những vướng mắc của người dân trong thực tiễn cuộc sống. Một số báo cáo viên cơ sở còn hạn chế về trình độ, năng lực. Công tác tuyên truyền mới dừng ở việc thông tin một chiều, ít đối thoại, hoặc báo cáo viên chưa nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người nghe… Cách thức tuyên truyền của một số báo cáo viên còn khô cứng, đơn điệu, nên tính hấp dẫn chưa cao.

Để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng có hiệu quả, Huyện ủy Ba Tơ đã tổ chức kiện toàn đội ngũ báo cáo viên. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền việc thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Trong đó, tập trung tuyên truyền việc thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và củng cố quốc phòng an ninh... Tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động đề phòng và đấu tranh làm thất bại âm mưu và các hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa…


Bá Sơn - Văn Dũng
 

.