Cập nhật lúc: 08:39, 28/08/2013 [GMT+7]
.

Sẽ hiệp thương cử thay thế Chủ tịch MTTQ Việt Nam


Ngày 5/9 tới, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ 6 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Dự kiến, tại Hội nghị này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ hiệp thương thay thế Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII.

TIN LIÊN QUAN

 

 

Hội nghị cũng báo cáo tiến độ thực hiện Chỉ thị 25-CT/TW ngày 20/5/2013 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014-2019).

Tại Hội nghị, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam sẽ báo cáo một số nhiệm vụ trọng tâm công tác từ nay đến hết năm 2013./.
 


Minh Hòa/VOV online

.