Cập nhật lúc: 08:12, 06/08/2013 [GMT+7]
.

Sau hơn một năm thực hiện NQ TƯ 4 ở huyện Trà Bồng: Huyện ủy viên phải tới chi bộ


(QNg)- Xác định những việc làm cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay, sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI), Đảng bộ huyện Trà Bồng đã và đang quyết tâm sửa chữa, nhằm củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng. 

   

TIN LIÊN QUAN
Đồng chí Hồ Văn Thế -  Bí thư Huyện ủy Trà Bồng cho biết, điểm nổi bật của việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) là ngay sau đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đa số cán bộ, đảng viên khi đã nhận thức được khuyết điểm của mình, đều tự giác sửa chữa, khắc phục. Sau kiểm điểm là phân loại, đánh giá cán bộ và thực hiện phân tích chất lượng đảng viên. Việc góp ý phê bình tập trung nhìn thẳng vào sự thật, hạn chế được tình trạng nể nang, lợi dụng việc kiểm điểm để khen, chê lẫn nhau. Từng đồng chí có chức vụ lãnh đạo, quản lý nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình đối với tập thể cơ quan, chi bộ và vai trò nêu gương trước quần chúng.

Cũng phải nhìn nhận rằng, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện vẫn còn một số mặt hạn chế, yếu kém nhất định. Đó là, công tác giáo dục chính trị tư tưởng tuy có chuyển biến nhưng chưa mạnh, chưa đồng bộ ở các cấp, các ngành, nhất là ở các xã vùng cao. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ có một số trường hợp chưa đúng thực chất; việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng chưa thật sự gắn với quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ; một số tổ chức đảng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu thấp, công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở chưa thực hiện thường xuyên, toàn diện theo quy định của Điều lệ Đảng…

 

Trường học ở xã Trà Hiệp (Trà Bồng) được đầu tư xây dựng khang trang.                                         Ảnh: B.SƠN
Trường học ở xã Trà Hiệp (Trà Bồng) được đầu tư xây dựng khang trang. Ảnh: B.SƠN


Thấy được những điểm yếu này, vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp và thống nhất chỉ đạo, từ tháng 7/2013, 36 đồng chí huyện ủy viên phải phụ trách tới chi bộ. Cụ thể là, các đồng chí này phải đến 96 chi bộ để nắm thông tin toàn diện trên các mặt chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và xây dựng Đảng. Đây là việc làm mới, không có trong quy định nhưng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Hằng tháng, các đồng chí này phải cập nhật các thông tin, định hướng của huyện cho chi bộ được phân công để chi bộ, đảng viên nghe; đồng thời tiếp nhận phản hồi lại từ chi bộ, đảng viên báo cáo lại cho tổ trưởng và tổ trưởng có trách nhiệm báo cáo lại cho Bí thư Huyện ủy.

Lâu nay, việc xuống cơ sở tuy có thực hiện nhưng chỉ dừng lại ở xã nên nắm vấn đề không sâu, dẫn đến những vụ việc phức tạp chậm giải quyết. Với cách làm này thông tin về với chi bộ không những chính xác, thường xuyên hơn mà tất cả  những tồn tại lâu nay ở cơ sở sẽ sớm được giải quyết, nhất là ở các thôn có dự án, công trình được triển khai.  Qua đó sẽ khắc phục được những yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đồng thời cán bộ lãnh đạo được gần dân, sâu sát dân, hiểu dân hơn, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Những kết quả bước đầu mà Đảng bộ và nhân dân huyện Trà Bồng đạt được sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết TƯ 4 là tiền đề để hiện thực hóa nghị quyết trong việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội. Qua đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, tình hình ở các chi, đảng bộ cơ sở có chuyển biến nhất định; kỷ luật, kỷ cương trong từng tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước và các đoàn thể thực hiện tốt hơn, tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao của từng cán bộ, đảng viên thể hiện rõ nét hơn. Một số tồn tại, khuyết điểm đối với cấp ủy, chi bộ lâu nay đã tập trung giải quyết, tạo được uy tín với quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.


    THANH THUẬN
 

.