Cập nhật lúc: 19:56, 01/08/2013 [GMT+7]
.

Phong trào “Dân vận khéo” ở Đức Phổ


(QNg)- Phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở Đức Phổ đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

[links()]

Tham gia xây dựng nông thôn mới

Từ năm 2012 đến nay, phong trào thi đua “Dân vận khéo" ở Đức Phổ đã tham gia tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện. Cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sâu rộng ở các cấp, các địa phương với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực. Thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, với nhiều mô hình, cách làm thiết thực đã tác động tích cực đến nhận thức của các tầng lớp nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Đường - Bí thư Đảng ủy xã Phổ Vinh cho biết: Đến nay, 6/6 thôn trong xã đều thành lập tổ dân vận; xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới. Từ công tác tuyên truyền, vận động, đa số người dân đã nhận thức được chính mình là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới nên đã tích cực hiến đất làm đường giao thông nông thôn, bê tông hoá kênh mương, xây dựng điện đường chiếu sáng...

 

Từ phong trào “Dân vận khéo” nhiều con đường đã được bê tông hóa.
Từ phong trào “Dân vận khéo” nhiều con đường đã được bê tông hóa.


Đến nay, toàn xã Phổ Vinh có gần 70 hộ hiến đất, trong đó 845 m2 đất ở; 1.121m2 đất lúa; 349 m2 đất màu và các loại cây cối, hoa màu trị giá gần 1 tỷ đồng. Qua gần 3 năm xây dựng xã nông thôn mới đã nhựa hóa và bê tông hóa hơn 6 km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa trên 1,1km kênh mương nội đồng.  

Phong trào hiến đất làm đường, xây dựng kết cấu hạ tầng để đạt các tiêu chí nông thôn mới ở các xã trên địa bàn huyện cũng phát triển mạnh mẽ. Từ đầu năm đến nay, huyện Đức Phổ đã vận động nông dân hiến hàng ngàn mét vuông đất, đóng góp 12.000 ngày công làm mới và tu sửa 16,5 km đường giao thông nông thôn, 9 km kênh mương nội đồng phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới.

Nhân rộng các mô hình

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thúy - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Đức Phổ cho biết: Thi đua "Dân vận khéo" ở Đức Phổ đã trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị. Đến nay đã xây dựng gần 50 mô hình trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có 39 mô hình ở cơ sở.

Nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả rõ nét, như vận động nhân dân tham gia thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn các xã Phổ Châu, Phổ Cường, Phổ Minh, Phổ An, Phổ Vinh; mô hình vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở nông thôn; mô hình thực hiện gia đình “5 không 3 sạch” (Hội Phụ nữ xã Phổ Thuận, Phổ Phong); mô hình thực hiện vệ sinh môi trường, thu gom hũ, chai, lọ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng (Hội Cựu chiến binh xã Phổ Thuận); mô hình thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách thủ tục hành chính (xã Phổ Văn, Phổ Cường, Phổ Thuận); mô hình vận động nhân dân đóng mới, cải hoán tàu thuyền đánh bắt xa bờ, khai thác nguồn lợi hải sản và bảo vệ vùng biển đảo Việt Nam (xã Phổ Thạnh)…

Phong trào thi đua đã khơi dậy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của nhân dân, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, huy động tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế của huyện. Đặc biệt là, đã huy động được nguồn lực trong dân để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo các tiêu chí của đô thị loại IV và xây dựng nông thôn mới.

Phong trào thi đua và xây dựng mô hình “dân vận khéo” còn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương về công tác vận động quần chúng của Đảng, từ đó có định hướng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị ở địa phương.


Hiện nay, huyện Đức Phổ tiếp tục chỉ đạo nhân rộng các mô hình trên nhằm phát huy được tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm của các tầng lớp nhân dân, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.


Bài, ảnh: Thanh Thuận

.