Cập nhật lúc: 09:04, 28/08/2013 [GMT+7]
.

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh: Triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7


(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 27.8, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh khai mạc hội nghị triển khai, quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Trong thời gian 2 ngày (27-28.8), các đại biểu được nghe phổ biến 5 chuyên đề: Nghị quyết số 25 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong thời kỳ mới; Nghị quyết số 24 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kết luận số 64 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Kết luận số 62 về việc tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kết luận số 63 về một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

Hội nghị cũng sẽ thông qua dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện các chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).          


T.Thuận
 

.