Tư Nghĩa: Lấy phiếu tín nhiệm 12 người giữ chức danh do HĐND bầu

Thứ Sáu, 13:13, 12/07/2013 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Như tin đã đưa, trong 2 ngày 10-11/7, đã diễn ra  kỳ họp lần thứ 6, HĐND huyện Tư Nghĩa khóa X. Trong ngày làm việc thứ 2, HĐND huyện đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức danh do HĐND bầu theo Nghị quyết 35 của Quốc hội khóa 13.

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, có 12 người đang giữ chức danh do HĐND bầu được lấy phiếu tín nhiệm. Tham dự bỏ phiếu tín nhiệm có 35 đại biểu. Kết quả ông Nguyễn Văn Nhở- Chủ tịch HĐND huyện Tư Nghĩa có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 31 phiếu, chiếm 81,5%; thấp nhất là bà Nguyễn Thị Phương Lan- PCT UBND huyện Tư Nghĩa có số phiếu tín nhiệm cao 19 phiếu, chiếm 50%.
 
Dưới đây là kết quả lấy phiếu tín nhiệm cụ thể:
 
 
TT
Chức danh
Tín nhiệm cao
Tín nhiệm
Tín nhiệm thấp
1
Nguyễn Văn Nhở-Chủ tịch HĐND huyện Tư Nghĩa
31 phiếu, chiếm 81,5%
4 phiếu, chiếm 10,52%
0 phiếu
2
Phạm Thị Nhàn-Phó chủ tịch HĐND huyện Tư Nghĩa.
21 phiếu, chiếm 55,26%
11 phiếu, chiếm 28,94%
3 phiếu, chiếm 7,89%
3
Lâm Văn Đạm-Ủy viên thường trực HĐND huyện Tư Nghĩa.
22 phiếu, chiếm 57,89%
12 phiếu, chiếm 31,57%
1 phiếu, chiếm 2,63%
4
Phạm Cao Trận- Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa
25 phiếu, chiếm 65,7%
8 phiếu, chiếm 21,05%
2 phiếu, chiếm 5,26%
5
Cao Can-Phó Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa
29 phiếu, chiếm 76,3%
6 phiếu, chiếm 15,7%
0 phiếu
6
Nguyễn Thị Phương Lan- PCT UBND huyện Tư Nghĩa
19 phiếu, chiếm 50%
15 phiếu, chiếm 39,4%
1 phiếu, chiếm 2,63%
7
Lê Trung Thành- PCT UBND huyện Tư Nghĩa
24 phiếu, chiếm 63,1%
9 phiếu, chiếm 23,6%
2 phiếu, chiếm 5,26%
8
Phạm Cảnh- Ủy viên UBND huyện Tư Nghĩa
21 phiếu, chiếm 55,26%
13 phiếu, chiếm 34,2%
1 phiếu, chiếm 2,63%
9
Lê Quang Hùng- Ủy viên UBND huyện Tư Nghĩa
28 phiếu, chiếm 73,6%
7 phiếu, chiếm 18,4%
0 phiếu
10
Trần Thiên Thanh- Ủy viên UBND huyện Tư Nghĩa
26 phiếu, chiếm 68,4%
9 phiếu, chiếm 23,6%
0 phiếu
11
Trần Đức Thanh- Trưởng Ban Kinh tế HĐND huyện Tư Nghĩa
27 phiếu, chiếm 71,05%
8 phiếu, chiếm 21,05%
0 phiếu
12
Hồ Sỹ Phong- Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Tư Nghĩa
27 phiếu, chiếm 71,05%
7 phiếu, chiếm 18,42%
1 phiếu, chiếm 2,63%
 
 
 M.Toàn
                                                                                                                     
 
.