Cập nhật lúc: 20:25, 10/07/2013 [GMT+7]
.
Tỉnh ủy:

Hội nghị trực báo với Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị- xã hội


(QNĐT)- Sáng 10/7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Minh Toản đã chủ trì Hội nghị trực báo với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh để đánh giá tình hình công tác quý II/ 2013 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III/2013.

TIN LIÊN QUAN


Trong quý II, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (MT TQVN) và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hướng dẫn, chỉ đạo các cấp hội, các cấp bộ đoàn tuyên truyền, học tập, quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân. Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Ngoài ra, MT TQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế- xã hội có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân...

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Minh Toản phát biểu tại buổi trực báo
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Minh Toản phát biểu tại buổi trực báo


Trong quý III/2013, MT TQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tiếp tục thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, 5 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội của các đoàn thể.

Đồng thời, MT TQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị của tổ chức mình; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường nắm bắt tư tưởng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi trực báo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Minh Toản đã đánh giá cao kết quả đạt được của MT TQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị- xã hội trong thời gian qua. Đặc biệt, MT TQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị- xã hội đã thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội và phản biện xã hội.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Toản yêu cầu MT TQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị- xã hội cần bám sát Chương trình công tác, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các chương trình của Trung ương và thực hiện tốt chương trình công tác của cơ quan, đơn vị đề ra.

Tại buổi trực báo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Minh Toản cũng đã ghi nhận, cho ý kiến, giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của của lãnh đạo MT TQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị- xã hội nêu ra tại buổi họp trực báo nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian đến.Tin, ảnh: N.Đức
 

.