Nhận thức đầy đủ, sâu sắc, thống nhất về các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 7

Thứ Tư, 14:17, 03/07/2013 [GMT+7]
.

Sáng 3/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI). Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị các đại biểu dự Hội nghị cần nghiên cứu hiểu rõ, hiểu sâu thực trạng tình hình đặt ra hiện nay; những thành tựu mà chúng ta đã đạt được cùng những hạn chế, yếu kém và vấn đề đang đặt ra. Cần xác định rõ nguyên nhân, cả chủ quan và khách quan, nhất là nguyên nhân chủ quan để làm cơ sở đề ra mục tiêu, quan điểm và hệ thống giải pháp cần thực hiện.

 

   Các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy Trung ương, báo cáo viên cấp Trung ương, cấp tỉnh dự Hội nghị.  (Ảnh: HH)
Các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy Trung ương, báo cáo viên cấp Trung ương, cấp tỉnh dự Hội nghị. (Ảnh: HH)


Đối với Nghị quyết về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị các đại biểu phân tích mục tiêu mà Trung ương đặt ra cho công tác dân vận cùng 5 quan điểm và 7 nhiệm vụ, giải pháp.

Về Nghị quyết “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”, đồng chí yêu cầu các đại biểu chú ý phân tích, làm rõ quan điểm và các mục tiêu cụ thể đến năm 2020 trên từng lĩnh vực. Đồng thời cần hiểu rõ, nắm chắc các nhiệm vụ trọng tâm chung và cho từng lĩnh vực cũng như 5 giải pháp chủ yếu.

Về Kết luận một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, đồng chí lưu ý các đại biểu cần nghiên cứu mục tiêu, 4 quan điểm cùng các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính trị trên từng lĩnh vực.

Về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu các đại biểu cần quan tâm nắm vững những vấn đề có tính nguyên tắc, để từ đó tiếp tục lãnh đạo và tham gia vào quá trình đóng góp xây dựng hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Về một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020, ngoài công việc hoàn thành các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương trong các hội nghị sắp tới, đồng chí đề nghị các đại biểu nắm vững những quan điểm chỉ đạo và tổ chức thực hiện ngay những nội dung công việc được Trung ương chỉ ra từ nay đến khi Đề án được thông qua.

Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng cho biết, tại Hội nghị Trung ương 7, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, cho ý kiến về các phương án và nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; thảo luận và cho ý kiến Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Với những nội dung này, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị các đại biểu nắm chắc những việc cần làm ngay từ nay đến Đại hội XII, đồng thời nắm vững các đánh giá của Trung ương sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết để tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng ở cơ sở, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Với khối lượng công việc lớn cần được triển khai như vậy, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tập trung thời gian và trí tuệ để tiếp thu tinh thần cốt lõi, nắm vững, hiểu sâu những nội dung cơ bản của các văn kiện Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI).

Sáng nay, các đại biểu được nghe đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt Nghị quyết về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; Kết luận về một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, định hướng cải cách đến năm 2020.


Trong 2 ngày 3 và 4/7, các đại biểu lần lượt được nghe báo cáo viên truyền đạt các nội dung: Kết luận về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và những công việc cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới; Nghị quyết về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận về việc tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Hội nghị cũng sẽ dành thời gian để các đại biểu thảo luận, trao đổi và giải đáp các thắc mắc liên quan đến các nội dung được nghiên cứu, quán triệt./.
 Theo Hiền Hòa/Báo điện tử Đảng CS Việt Nam

.