Khai mạc trọng thể Đại hội VI Hội Nông dân Việt Nam

Thứ Hai, 13:51, 01/07/2013 [GMT+7]
.

Ðại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI có chủ đề "Ðoàn kết, đổi mới, chủ động, hội nhập, phát triển bền vững".

Sáng nay 1/7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Ðình, Thành phố Hà Nội, Ðại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI khai mạc trọng thể. Tới dự có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước;cùng sự tham dự của 1.180 đại biểu đại diện cho khoảng 10,5 triệu hội viên nông dân trong cả nước.


Ðại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI với chủ đề "Ðoàn kết, đổi mới, chủ động, hội nhập, phát triển bền vững", là sự kiện quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V nhiệm kỳ 2008 - 2013; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân thi đua yêu nước nhiệm kỳ 2013 - 2018; thông qua Ðiều lệ Hội (sửa đổi) và bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2013 - 2018.

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội NDVN diễn ra trên tinh thần “Đoàn kết-Đổi mới-Chủ động-Hội nhập-Phát triển bền vững”.Ảnh: Dân Việt
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội NDVN diễn ra trên tinh thần “Đoàn kết-Đổi mới-Chủ động-Hội nhập-Phát triển bền vững”.Ảnh: Dân Việt


Phát biểu đề dẫn Đại hội do đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nêu rõ: Nhiệm kỳ vừa qua, với ý chí tự lực, tự cường, sáng tạo, hội viên và nông dân cả nước đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự hỗ trợ và tạo điều kiện của Nhà nước; sự phối hợp, giúp đỡ của Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đã có bước phát triển mới trong việc tập hợp, vận động nông dân cả nước.


Báo cáo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Hà Phúc Mịch, cho biết, nét nổi bật của hoạt động Hội Nông dân nhiệm kỳ vừa qua là đổi mới phương thức hoạt động, theo hướng tăng cường công tác tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền vận động với việc mở rộng các hoạt động hướng dẫn, tư vấn, dịch vụ, dạy nghề, hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập và cải thiện đời sống.

Mỗi năm có hàng triệu hội viên các cấp đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã vận động nông dân hiến đất và đóng góp hàng nghìn tỷ đồng, hàng chục triệu ngày công lao động…

Trong nhiệm kỳ qua Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kết nạp hơn 2 triệu hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên hơn 10 triệu người, tăng 4,4% so với nhiệm kỳ trước.

Để xây dựng tổ chức hội vững mạnh, có đủ năng lực tập hợp đoàn kết, phát huy dân chủ, sáng tạo của hội viên, nông dân, nhiệm kỳ hội tới sẽ tập trung quán triệt quan điểm của Đảng về Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Nghị quyết 26, hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp – nông dân – nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tựu  to lớn của phong trào nông dân, Hội Nông dân Việt Nam trong nhiệm kỳ qua.

Tổng Bí thư nêu rõ: Hội Nông dân Việt Nam cần nắm vững và quán triệt thật sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Cương lĩnh chính trị và Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội trong thời kỳ mới; thường xuyên sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; những thực tiễn hoạt động của phong trào; nguyện vọng chính đáng của nông dân để tham mưu chính sách cho Đảng, Nhà nước và có những biện pháp cụ thể đưa những quan điểm, tư tưởng, chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Hội cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền vận động tập hợp các tầng lớp nông dân, phát huy  truyền thống yêu nước lao động cần cù sáng tạo, thực hiện tốt  đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp  của nông dân, tạo điều kiện cho cán bộ hội nông dân được học tập. học nghề ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiếp cận thị trường  và nâng cao trình độ để trở thành chủ thể của quá trình phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới”.

Chiều nay, Đại hội tiếp tục tập trung thảo luận và quyết định  các nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”./.

 


Theo Minh Long- Sơn Lâm/VOV

.