Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu

Thứ Ba, 21:35, 02/07/2013 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Thực hiện chương trình làm việc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XI, Chiều 2/7, HĐND tỉnh đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

TIN LIÊN QUAN


Theo đó, có 12 đại biểu được lấy phiếu tín nhiệm. Có 48/53 đại biểu tham gia việc bỏ phiếu tín nhiệm. Kết quả cụ thể như sau:  

1. Ông Phạm Minh Toản- Chủ tịch HĐND tỉnh được 39 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 73,58%); 7 phiếu tín nhiệm (chiếm 13,20%) và 1 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 1,88%).

2. Bà Trương Thị Xuân Hồng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh được 33 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 62,26%); 13 phiếu tín nhiệm (chiếm 24,52%) và 1 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 1,88%).

3. Ông Võ Phiên – Thường trực, kiêm Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh được 26 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 49,05%); 21 phiếu tín nhiệm (chiếm 39,62%) và 0 phiếu tín nhiệm thấp.

4. Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh được 28 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 52,83%); 19 phiếu tín nhiệm (chiếm 35,83%) và 0 phiếu tín nhiệm thấp.

5. Ông Tôn Long Hiếu – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh được 22 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 41,50%); 22 phiếu tín nhiệm (chiếm 41,50%) và 3 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 5,66%).

 

Đại biểu tham gia bỏ phiếu.
Đại biểu tham gia bỏ phiếu tín nhiệm.6. Ông Phạm Viết Nho – Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh được 27 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 50,94%); 20 phiếu tín nhiệm (chiếm 37,73%) và 0 phiếu tín nhiệm thấp.

7. Ông Cao Khoa – Chủ tịch UBND tỉnh được 34 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 64,15%); 12 phiếu tín nhiệm (chiếm 22,64%) và 1 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 1,88%).

8. Ông Lê Quang Thích – Phó Chủ tịch UBND tỉnh được 40 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 75,47%%); 7 phiếu tín nhiệm (chiếm 13,20%) và 0 phiếu tín nhiệm thấp.

 9. Ông Phạm Như Sô – Phó Chủ tịch UBND tỉnh được 38 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 71,69%); 7 phiếu tín nhiệm (chiếm 13,20%) và 2 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 3,77%).


10. Bà Đinh Thị Loan – Phó Chủ tịch UBND tỉnh được 32 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 60,37%); 15 phiếu tín nhiệm (chiếm 28,30%) và 0 phiếu tín nhiệm thấp.

11. Ông Lê Xuân Hòa - Ủy viên UBND tỉnh được 30 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 56,60%); 16 phiếu tín nhiệm (chiếm 13,20%) và 1 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 1,88%).

12. Ông Trần Văn Thanh - Ủy viên UBND tỉnh được 15 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 29,30%); 26 phiếu tín nhiệm (chiếm 49,05%) và 6 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 11,32%).

Các ông: Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Cao PhúcTrịnh Đình Thạch là Ủy viên UBND tỉnh vừa được HĐND bầu bổ sung tại kỳ họp thứ 8 (tháng 3/2013), vì vậy không đưa vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này.

 

Tin, ảnh: M.Toàn
 

.