HĐND huyện Tư Nghĩa khóa X tổ chức kỳ họp thứ 6

Thứ Tư, 17:16, 10/07/2013 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Sáng 10/7, HĐND huyện Tư Nghĩa đã khai mạc kỳ họp thứ 6, khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Báo cáo về tình hình phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh của UBND huyện trong 6 tháng đầu năm 2013 nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm, tình hình KT-XH, quốc phòng, an ninh có đạt nhiều kết quả đáng kể. Sản xuất CN-TTCN tiếp tục ổn định và phát triển, giá trị sản xuất đạt 225 tỷ đồng (đạt 65% KH năm). Thương mại- dịch vụ tiếp tục phát triển, tổng lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1.650 tỷ đồng.
 
Đại biểu tham dự kỳ họp.
Đại biểu tham dự kỳ họp.


Sản xuất nông, lâm, nghiệp, thủy sản đạt kết quả cao. Tổng sản lượng lương thực vụ đông xuân đạt 31.524 tấn. Diện tích rau, màu các loại đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Trong 6 tháng, toàn huyện đã khai thác được trên 27.000 tấn thủy sản các loại…

Về thu ngân sách, tổng nguồn thu ngân sách trên địa bán huyện đạt 23 tỷ đồng, đạt 41% so với nghị quyết HĐND. Tổng chi ngân sách trên địa bàn huyện là 122 tỷ đồng, đạt 53% KH. Về công tác xây dựng nông thôn mới, đã phê duyệt quy hoạch chung cho 16 xã, quy hoạch chi tiết 5 xã điểm. Bố trí được trên 2,5 tỷ đồng để thực hiện các các mô hình sản xuất, lồng ghép các chương trình khác…

Bên cạnh kinh tế, thì văn hóa-xã hội cũng có nhiều chuyển biến mới. An ninh trật tư an toàn xã hội đảm bảo ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì, trong 6 tháng đầu năm vẫn còn những tồn tại, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện; nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài chưa được giải quyết, gây bức xúc cho người dân; vấn đề tranh chấp, khiếu kiện về đất đai vẫn còn kéo dài; nạn trộm cắp, cướp giật, tai nạn giao thông và các tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra nhiều nơi. Chưa củng cố kịp thời đội ngũ cán bộ lãnh đạo, điều hành ở một số địa phương.

Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Tư Nghĩa, khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016 diễn ra trong thời gian 2 ngày. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện thảo luận để thông qua tờ trình và các Nghị quyết quan trọng liên quan đến nhiều lĩnh vực KT-XH của huyện.

Kỳ họp cũng dành thời gian để các đại biểu hành chất vấn và trả lời chất vấn; lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các cán bộ chủ chốt do HĐND huyện bầu. Bãi nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện đối với ông Võ Văn Bá và bầu bổ sung UV UBND huyện. Thông qua tờ trình về đề nghị thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND đối với ông Huỳnh Văn Tráng.Tin, ảnh: M.Toàn

 

.