Đảng ủy khối các Cơ quan tỉnh: Kiểm điểm nửa nhiệm kỳ

Thứ Hai, 08:53, 15/07/2013 [GMT+7]
.

(QNg)- Sáng 12/7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2010- 2015.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
 
Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ4 gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Công tác lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của nhiều tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cấp ủy viên được chăm lo kiện toàn. Đã kết nạp 700 đảng viên, vượt 27% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội V đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần giáo dục, ngăn chặn vi phạm của đảng viên, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ.

Hội nghị cũng thảo luận và đề ra 5 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Trong đó, tập trung tăng cường và đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; tiếp tục phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối đã trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 2 tập thể đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm và 5 năm liền; 30 đảng viên đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2008 - 2012).
 

Thanh Thuận
 

.