Bế mạc Đại hội Hội nông dân Việt Nam lần thứ VI

Thứ Tư, 13:53, 03/07/2013 [GMT+7]
.

Ông Nguyễn Quốc Cường được bầu lại làm Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
 


Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, sáng nay (3/7), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam đã họp phiên cuối cùng và tiến hành lễ bế mạc.

Tại phiên họp này, Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại Tổ; biểu quyết thông qua các chỉ tiêu thi đua chủ yếu nhiệm kỳ 2013-2018; biểu quyết thông qua toàn văn Điều lệ Hội nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung…

Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã nhất trí với nhân sự Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI với 1 Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch.

Ông Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 5, tiếp tục được tín nhiệm bầu tái giữ chức Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân khóa VI. Các đồng chí Nguyễn Duy Lượng, Lại Xuân Môn, Lều Vũ Điều, Nguyễn Hồng Lý được tín nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch. Vị trí Phó Chủ tịch còn khuyết sẽ được bầu bổ sung vào thời điểm thích hợp.

Đại hội đã thông qua 11 chỉ tiêu và 7 nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2013-2018. Nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả “Đề án Nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của nông dân, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới…

Là 1 trong số 122 đại biểu trúng cử vào Ban chấp hành nhiệm kỳ này, ông Hoàng Hữu Độ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái bày tỏ: “Chúng tôi rất phấn khởi với nội dung Nghị quyết được Đại hội thông qua kỳ này, với Ban chấp hành rất có năng lực. Chúng tôi nghĩ Nghị quyết là những nội dung hết sức tổng thể. Điều quan trọng để Nghị quyết đi vào cuộc sống thì đòi hỏi các cấp hội phải cụ thể hóa phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Chúng tôi sẽ đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng chương trình hành động ở từng cấp, trên cơ sở định hướng chung cũng phải bám sát vào điều kiện thực tiễn ở cơ sở”./.
 


Minh Long- Sơn Lâm/VOV

.