Cập nhật lúc: 06:51, 20/07/2013 [GMT+7]
.

950 đại biểu dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam


Với mục tiêu đến năm 2018, cả nước có 10 triệu đoàn viên, Đại hội XI Công đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung chăm lo đời sống; đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và CNVC-LĐ,

Tại buổi họp báo về Đại hội XI Công đoàn (CĐ) Việt Nam tổ chức ngày 19-7 ở Hà Nội, ông Hoàng Ngọc Thanh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - cho biết đại hội sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 30-7 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị (Hà Nội). Đến nay, công tác chuẩn bị cho đại hội đã hoàn tất.
 Đại hội sẽ có sự tham dự của 950 đại biểu. Bảy đoàn quốc tế sẽ đến với đại hội. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển của phong trào CNVC-LĐ và khẳng định vị trí, vai trò của giai cấp công nhân, tổ chức CĐ Việt Nam trong giai đoạn mới. Đại hội cũng là dịp để tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ về những đóng góp của tổ chức CĐ trong nhiệm kỳ qua; khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước; cổ vũ, động viên các cấp CĐ tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức CĐ.

Trong 4 ngày đại hội, các đại biểu sẽ nghe báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, CNVC-LĐ và tổ chức CĐ với Đảng, nhà nước; báo cáo sửa đổi bổ sung Điều lệ CĐ Việt Nam; thảo luận các chương trình hành động; bầu Ban Chấp hành khóa XI và thông qua nghị quyết đại hội.

Ông Hoàng Ngọc Thanh cũng cho biết đại hội sẽ xác định một số chỉ tiêu phấn đấu và 4 chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2013-2018. Bốn chương trình hành động tập trung vào nội dung phát triển hệ thống CĐ, gồm: Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013- 2018; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ CĐ; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể và nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và NLĐ. Trong đó, mục tiêu quan trọng là phát triển đoàn viên để đến hết năm 2018 cả nước có 10 triệu đoàn viên.


Theo Nguyễn Quyết/Người lao động

.