Trong năm 2013 sẽ đánh giá cán bộ theo tiêu chí mới

02:06, 12/06/2013
.

(QNĐT)- Sáng 12/6, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức hội nghị góp ý tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, lãnh đạo quản lý khối các sở, ban, ngành. Đồng chí Võ Văn Thưởng- UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Quang- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

TIN LIÊN QUAN


Theo đó, tiêu chí mức hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ đạt từ 90-100 điểm; hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ đạt từ 70 đến dưới 90 điểm, hoàn thành chức trách nhiệm vụ đạt từ 50-70 điểm và chưa hoàn thành nhiệm vụ đạt dưới 50 điểm.

Phương pháp đánh giá cán bộ, có thể theo 4 bước. Bước đầu tiên là cá nhân tự đánh giá, tự nhận xét ưu khuyết điểm và chấm điểm theo thang điểm. Bước 2 là tập thể, cơ quan, đơn vị nơi công tác đánh giá trên cơ sở kiểm đểm của cá nhân, đánh giá của người đứng đầu trực tiếp, tập thể đơn vị.

Bước thứ 3 là lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ, căn cứ vào đánh giá cá nhân, đánh giá của người đứng đầu đơn vị nơi công tác và nhận xét của chi ủy nơi cư trú, sau đó cấp thẩm quyền tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm cán bộ. Bước 4 là cấp có thẩm quyền xem xét, kết luận đánh giá cán bộ dựa trên căn cứ đánh giá của cá nhân, đánh giá của người đứng đầu, kết quả đánh giá của chi bộ…

 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.


Kết quả đánh giá cán bộ là cơ sở để cấp thẩm quyền xem xét, quyết định việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ…

Tại hội nghị đã có 15 ý kiến của các đại biểu góp ý về tiêu chí đánh giá cán bộ. Hầu hết các đại biểu đồng tình cao với việc ban hành tiêu chí đánh giá. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng, nên xây dựng một số tiêu chí đánh giá chung, rồi từng ngành xây dựng tiêu chí đánh giá của mình. Nhiều ý kiến cũng cho rằng, tiêu chí cần cụ thể, chi tiết chừng nào đánh giá cán bộ càng sát thực tế chừng đó.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng- UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Từ trước đến nay, việc đánh giá cán bộ ở nhiều sở, ngành ở tỉnh còn chưa sát thực tế, vẫn còn nể nang, chung chung. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm chiếm tỷ lệ cao, nhất là cán bộ lãnh đạo thì luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong khi công việc của cơ quan, đơn vị còn tồn đọng, chưa giải quyết được.

Việc xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ là điều hết sức cần thiết. Qua đó sẽ đánh giá được thực chất năng lực của cán bộ. Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng cũng cho rằng, mỗi chức danh của sở, ngành, hội, đoàn thể khác nhau về chức năng, nhiệm vụ vì vậy tiêu chí đánh giá phải sát với chức danh, nhiệm vụ. Những ý kiến, đóng góp của các đại biểu là rất cần thiết để xây dựng bộ tiêu chí đánh giá sát với thực tế của từng đơn vị, sở, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy trên cơ sở tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đại biểu, bổ sung, điều chỉnh lại dự thảo tiêu chí đánh giá cán bộ. Đến ngày 15/7, phải mời các chuyên gia có kinh nghiệm tiếp tục góp ý, hoàn chỉnh trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 9. Trong năm 2013 phải đánh giá cán bộ theo tiêu chí mới này.

 

Tin, ảnh: M.Toàn