Sơ kết Dự án 600 Phó Chủ tịch xã

Thứ Tư, 08:24, 26/06/2013 [GMT+7]
.

Sáng nay (26/6), Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết Dự án đưa 600 trí thức trẻ về làm Phó Chủ tịch xã thuộc 62 huyện nghèo trên cả nước.


Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, đến nay kết quả kiểm tra cho thấy các đội viên dự án về làm Phó Chủ tịch xã đã nhanh chóng tiếp cận và làm quen với công việc của xã; hăng hái, nhiệt tình nắm bắt tình hình cơ sở, tìm hiểu và triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; thường xuyên đi thực tế nắm bắt điều kiện kinh tế-xã hội ở địa phương, an tâm công tác, gắn bó với địa phương (nhiều đội viên Dự án đã đưa gia đình đến nơi công tác hoặc đã xây dựng gia đình tại cơ sở); bước đầu đội viên đã đề xuất những đề án, dự án phát triển kinh tế-xã hội và tổ chức thực hiện.

Qua đánh giá của các xã, huyện, tỉnh có 68/580 đội viên dự án hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 11,72%); có 352/580 đội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 60,69%) và 160/580 đội viên hoàn thành nhiệm vụ (chiếm 27,59%).

Đặc biệt, các đội viên tích cực bám nắm cơ sở, xuống các khu dân cứ nắm bắt tình hình, tìm hiểu phong tục, tập quán địa bàn công tác; có trách nhiệm, tận tâm tận lực tìm hiểu thấu đáo mọi nhiệm vụ được phân công; chủ động nghiên cứu nắm bắt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội của Hội đồng nhân dân xã, huyện; nắm được những nhiệm vụ trọng tâm của UBND xã trong năm để tổ chức thực hiện.

Theo Bộ Nội vụ, ngoài việc thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của Phó Chủ tịch xã, nhiều đội viên dự án đã có cách nghĩ, cách làm sáng tạo, biết tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân để đưa những tiến bộ khoa học vào sản xuất (như: kỹ thuật trồng lúa theo phương pháp phân dúi nén đã mang lại năng suất tăng đáng kể; vận động nhân dân trồng mía, sắn cao sản, trồng cao su, trồng cây lâm nghiệp, xây dựng mô hình trang trại, gia trại trên diện tích đất rừng nghèo đã cho thu nhập khá; chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao theo nếp sống văn hóa mới thu hút nhân dân tham gia tích cực…); đồng thời chủ động nghiên cứu, vận dụng kiến thức chuyên môn, kỹ thuật vào việc xây dựng và đề xuất các chương trình, đề án, dự án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện, mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ cũng nhận thấy, vẫn còn một số xã, cấp ủy, chính quyền chưa hiểu rõ được mục tiêu của Dự án nên nảy sinh những vướng mắc trong cả suy nghĩ và việc làm của cấp ủy và chỉnh quyền xã như: đòi hỏi đội viên phải là người địa phương, đáp ứng ngay được việc chỉ đạo điều hành như đối với những Phó Chủ tịch UBND xã có nhiều năm kinh nghiệm ở địa phương; công chức chuyên môn ở xã có biểu hiện không chấp hành sự phân công, giao nhiệm vụ của Phó Chủ tịch UBND xã là đội viên Dự án.Lê Sơn/Chinhphu.vn

.