Quốc hội hoàn thành lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh chủ chốt

Thứ Ba, 07:40, 11/06/2013 [GMT+7]
.

Cuối giờ chiều 10/6, các đại biểu Quốc hội đã hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Sáng mai 11/6, Quốc hội sẽ công bố và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

 


Trước đó, 490 đại biểu Quốc hội (trong tổng số 499 đại biểu Quốc hội Khoá XIII) có mặt tại Hội trường đã thực hiện việc bầu Ban Kiểm phiếu gồm 29 thành viên (đều là đại biểu Quốc hội), do ông Đỗ Văn Chiến (đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái) làm Trưởng ban.

Theo hướng dẫn thực hiện việc lấy phiếu do ông Đỗ Văn Chiến trình bày, mỗi đại biểu Quốc hội sẽ được phát 10 loại phiếu tín nhiệm với các màu khác nhau (từng  phiếu ghi rõ họ tên, chức vụ của người được lấy phiếu) gồm các phiếu đối với: Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Đêm nay, Quốc hội sẽ thực hiện kiểm phiếu để sáng mai (ngày 11/6),  Quốc hội sẽ công bố và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Trước khi diễn ra các thủ tục lấy phiếu tín nhiệm, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đọc Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở Đoàn và báo cáo về các vấn đề có liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm và người được lấy phiếu tín nhiệm.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong thời gian 2 năm qua, tình hình kinh tế, xã hội có diễn biến khó khăn, phức tạp, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Đây là những khó khăn khách quan chung của tình hình thế giới và trong nước. Do đó, việc đánh giá cần có sự cân nhắc kỹ, gắn với thực tiễn, khó khăn khách quan và sự chuyển biến của tình hình trong thời gian qua.

Về danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch Quốc hội cho biết, một số vị đại biểu đề nghị cần bổ sung vào danh sách lấy phiếu đối với ông Vương Đình Huệ, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước và ông Nguyễn Hữu Vạn, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Giải trình ý kiến này, UBTVQH cho rằng người được lấy phiếu tín nhiệm phải căn cứ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, đồng thời thời gian giữ chức vụ cần đủ để đại biểu có cơ sở đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ. Tính đến thời điểm lấy phiếu tín nhiệm thì ông Vương Đình Huệ không giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Đinh Tiến Dũng và ông Nguyễn Hữu Vạn vừa được Quốc hội bầu và phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng kiểm toán Nhà nước. UBTVQH đã báo cáo và được Quốc hội chấp thuận không lấy phiếu tín nhiệm với 2 vị này.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các đại biểu Quốc hội có thể yêu cầu người được lấy phiếu tín nhiệm giải trình thêm, chỉ cần 1 đại biểu yêu cầu thì người được yêu cầu sẽ thực hiện giải trình.

 

Theo Chinhphu.vn

.