Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

Thứ Tư, 13:45, 22/05/2013 [GMT+7]
.

(QNg)- Trong công tác tư tưởng của Đảng, hoạt động của các loại hình tuyên truyền, đặc biệt là công tác báo cáo viên (BCV) và tuyên truyền viên (TTV) là một hình thức đặc thù mà các loại hình tuyên truyền khác không thể thay thế. Đây là kênh thông tin chính thống, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân.

TIN LIÊN QUAN

 

 Đồng chí Phạm Thanh Hải - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  (đứng giữa) trao giấy chứng nhận cho học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo xã, phường, thị trấn năm 2013.    Ảnh: Đ.NHẤT
Đồng chí Phạm Thanh Hải - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (đứng giữa) trao giấy chứng nhận cho học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo xã, phường, thị trấn năm 2013. Ảnh: Đ.NHẤT


Trong những năm qua, Tỉnh uỷ Quảng Ngãi luôn quan tâm đến công tác truyên truyền miệng và BCV, TTV. Sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” và 4 năm thực hiện Thông báo Kết luận số 225-TB/TW ngày 3/3/2009 của Ban Bí thư về “cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các loại hình tuyên truyền”, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ BCV, TTV của tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng. Mạng lưới BCV, TTV được hình thành, củng cố và phát triển rộng khắp trong toàn tỉnh, trở thành lực lượng chủ lực trong công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ và ngày càng có những đóng góp to lớn, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác tư tưởng của Đảng.

Hiện nay, đội ngũ BCV cấp tỉnh có 36 đồng chí, đều có trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị từ cao cấp trở lên. Đội ngũ BCV của các huyện, thành uỷ và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có 267 đồng chí (mỗi huyện, thành uỷ và đảng bộ trực thuộc có từ 10 - 20 đồng chí), hầu hết có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học; có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân. Đội ngũ TTV tại các  xã, phường, thị trấn có trên 1.000 người, hầu hết đạt tiêu chuẩn trình độ theo quy định.

Ngày 4/12/2006, Tỉnh ủy Quảng Ngãi phê duyệt Đề án và Quyết định Thành lập Trung tâm Thông tin công tác tư tưởng nay là Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo - trực thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thường trực Tỉnh uỷ giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập và phát hành 2 bản tin “Thông báo nội bộ” dùng trong sinh hoạt chi bộ, bản tin “Dân tộc và Miền núi Quảng Ngãi” xuất bản hằng tháng; cùng với các tạp chí của Trung ương để cung cấp những thông tin định hướng của Đảng, Nhà nước, tình hình thời sự trong nước, quốc tế và kiến thức khoa học - kỹ thuật ... cho đội ngũ BCV, TTV.  

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ BCV, TTV của tỉnh cũng còn một số khó khăn, hạn chế, đó là: Một bộ phận BCV năng lực hạn chế, do đó phương pháp truyền đạt, báo cáo chưa theo kịp yêu cầu của cán bộ, đảng viên. Số lượng BCV, TTV đông nhưng chưa mạnh, chất lượng hoạt động không đều, nhất là ở một số huyện miền núi.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong thời kỳ mới, ngày 5/2/2009 Tỉnh uỷ Quảng Ngãi đã xây dựng và ban hành Đề án về “Thành lập ban tuyên giáo xã, phường, thị trấn”, đây là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo ở cơ sở nói chung và công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng đi vào nền nếp và không ngừng được nâng cao chất lượng và hiệu quả ở cơ sở. Đến nay toàn tỉnh có 184/184 xã, phường, thị trấn đã thành lập, tổ chức hoạt động Ban tuyên giáo, đồng thời xây dựng đề án thành lập đội ngũ cộng tác viên cung cấp thông tin dư luận xã hội và hằng năm tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ này.

Để tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các loại hình tuyên truyền, thời gian đến các cấp ủy đảng cần tiếp tục thực hiện những nội dung cơ bản sau: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng theo phương châm “hướng về cơ sở”, thực hiện thông tin đa chiều, chú trọng đối thoại, giải đáp những vấn đề bức xúc đặt ra từ cuộc sống. Phát huy ưu thế, hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng cùng với các phương tiện thông tin tuyên truyền khác tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong toàn Đảng; tiếp tục nâng cao hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tư tưởng của Đảng trong hình hình mới.
             

Trần Đức Minh
 

.
.