Thực hiện nghị quyết Trung ương 4 ở Lý Sơn: Động lực xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ Hai, 19:27, 08/04/2013 [GMT+7]
.

(QNg)- Sau khi triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện Lý Sơn đã có chuyển biến tích cực.

TIN LIÊN QUAN


*"Soi" lại mình

Năm 2012, mặc dù có nhiều nỗ lực, song công tác xây dựng Đảng ở Lý Sơn vẫn còn một số hạn chế, yếu kém mà nguyên nhân là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền có lúc, có nơi chưa sát yêu cầu thực tế. Bên cạnh đó, cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ, công chức chưa kiên quyết xử lý nghiêm khắc đối với cán bộ năng lực yếu kém, suy thoái đạo đức, lối sống, thiếu ý thức trách nhiệm; kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số cơ quan chưa nghiêm… Tình trạng này, đã được các tổ chức đảng trong huyện và cán bộ, đảng viên nghiêm túc "soi lại mình", đề ra hướng khắc phục.

Tiếp thu tinh thần Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Lý Sơn đã phân loại các vấn đề cần ưu tiên tập trung thảo luận, tiếp thu, giải trình và kiểm điểm. Với tinh thần tự giác cao, các cá nhân, tổ chức đảng đã tự phê bình, phê bình cặn kẽ, thấu đáo. Nhiều vấn đề nổi cộm, vướng mắc đã được giải quyết, bước đầu tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên. Thông qua kiểm điểm, Lý Sơn đã kiện toàn lại cán bộ chủ chốt ở một số phòng, ban; thực hiện luân chuyển một số cán bộ trưởng, phó phòng; đồng thời chỉ đạo củng cố tổ chức cơ sở đảng; rà soát lại các dự án đầu tư trên địa bàn; chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức.


Đồng chí Võ Xuân Huyện - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn cho biết: "Sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất cần phải chuyển đổi vị trí công tác của các đồng chí cho phù hợp. Công tác cán bộ phải đi trước một bước, để tiếp tục uốn nắn, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong những lĩnh vực công tác khác. Việc luân chuyển, điều động cán bộ là việc làm bình thường, góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý, điều hành bộ máy hành chính nhà nước, tạo niềm tin trong cán bộ, nhân dân".

*Vì mục tiêu "xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh"

Trao đổi về định hướng tiếp tục đưa Nghị quyết TƯ 4 vào cuộc sống, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn Võ Xuân Huyện cho biết: "Năm 2013, Lý Sơn sẽ tập trung cho công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là củng cố chi bộ trực thuộc đảng ủy xã; giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên trẻ". Hiện nay Lý Sơn có 5 chi bộ cơ quan trực thuộc Đảng ủy xã An Hải và An Vĩnh. Riêng xã An Bình chưa thành lập chi bộ cơ quan. Hiện tại xã An Bình có một chi bộ với 31 đảng viên. Năm 2013, Huyện ủy Lý Sơn sẽ củng cố, xây dựng và nâng Chi ủy An Bình thành Đảng ủy xã An Bình, để phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển kinh tế - xã hội của một xã đảo còn nhiều khó khăn này.

Việc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 là cả một quá trình lâu dài. Nhưng với Lý Sơn, để Nghị quyết đi vào cuộc sống thì phải "phân đoạn" giải quyết từng phần theo nội dung, yêu cầu của Nghị quyết. Từ đó giúp cho tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên nhận thức và hành động tốt hơn, góp phần chỉnh đốn, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết, Lý Sơn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm, qua đó kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm phát sinh...    

    
THANH NHỊ
 

.