,
Cập nhật lúc 14:39, Monday, 01/04/2013

Bình Sơn: Tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân


(QNg)- Từ năm 2012 đến nay Huyện uỷ Bình Sơn đã tổ chức các hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư cấp uỷ với nhân dân trên địa bàn. Bí thư Huyện uỷ đã có 4 cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân tại thị trấn Châu Ổ, xã Bình Thanh Tây, xã Bình Trị và xã Bình Thạnh. Đồng thời, bí thư đảng uỷ của 14/25 đảng bộ xã, thị trấn đã có các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân ở 16 thôn, tổ dân phố.

TIN LIÊN QUAN


Những cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư cấp uỷ với nhân dân trên địa bàn huyện Bình Sơn chủ yếu tập trung vào các vấn đề bức xúc mà nhân dân quan tâm. Không phải chỉ riêng cá nhân bí thư  trực tiếp trả lời toàn bộ mọi câu hỏi, mà còn chỉ đạo cho chính quyền đưa ra những giải đáp cụ thể đối với những vấn đề liên quan. Do vậy không chỉ có Bí thư mà cả Ban Thường vụ, cả hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền cho đến cán bộ, chuyên viên các ban ngành từ huyện đến xã, thị trấn đều phải vào cuộc. Ngoài ra những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, của Trung ương thì được tổng hợp đầy đủ, chính xác để có kiến nghị bằng văn bản tìm hướng giải quyết.

Bí thư Huyện ủy Bình Sơn Đoàn Dụng đối thoại, tiếp xúc với nhân dân xã Bình Thạnh. Ảnh: lê ĐỨC
Bí thư Huyện ủy Bình Sơn Đoàn Dụng đối thoại, tiếp xúc với nhân dân xã Bình Thạnh. Ảnh: lê ĐỨC


Nói một cách khác, việc tiếp xúc, đối thoạinày đã buộc mỗi cá nhân trong tổ chức Đảng, chính quyền các cấp phải nỗ lực tìm hiểu, soát xét để nắm vững công việc cũng như tình hình của lĩnh vực được giao phụ trách để khi đứng trước nhân dân có thể trả lời rành rẽ mọi việc. Thế nên mỗi lần tiếp xúc, đối thoại với nhân dân là một lần đội ngũ cán bộ của Đảng, chính quyền các cấp trong huyện lại được rèn luyện để nâng cao sự hiểu biết cũng như năng lực thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực công tác được giao.

Sau 4 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân ở 4 địa phương nêu trên, Bí thư Huyện uỷ đều có thông báo kết luận. Trong đó chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Đối với một số nội dung không thuộc thẩm quyền của huyện, Bí thư Huyện uỷ đã đề xuất và tổ chức mời các đơn vị liên quan làm việc để có biện pháp xử lý, giải quyết.

Thực hiện kết luận của Bí thư Huyện uỷ, nhiều  vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện và cơ sở đã được các địa phương thực hiện nghiêm túc, đem lại kết quả thiết thực. Đồng thời tại các cuộc tiếp xúc, đối thoại của bí thư đảng uỷ 14 xã, thị trấn ở 16 thôn, tổ dân phố, đa phần các ý kiến phản ánh của nhân dân đều được giải quyết kịp thời, không có tồn tại hoặc phát sinh mới. Chính vì vậy có thể nói các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của bí thư cấp uỷ với nhân dân trên địa bàn huyện đã đạt được mục đích, yêu cầu, tạo được niềm tin trong nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy nhiên, qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư cấp uỷ với nhân dân trên địa bàn huyện Bình Sơn vẫn còn một số vướng mắc, khó khăn. Nhiều vấn đề, vụ việc thuộc thẩm quyền của tỉnh, của Trung ương  mà nhân dân phản ánh, kiến nghị vẫn chưa được giải quyết, xử lý. Việc nắm bắt tình hình trong nhân dân, dự báo các vấn đề có thể nảy sinh từ cơ sở và việc tham mưu, đề xuất nội dung cho bí thư cấp uỷ tiếp xúc, đối thoại còn một số hạn chế. Việc xử lý các tình huống trong tiếp xúc, đối thoại vẫn còn khá nhiều lúng túng; nhất là trong chỉ đạo giải quyết những vụ việc phức tạp hoặc liên quan đến cấp trên.

Năm 2013, Huyện uỷ Bình Sơn tiếp tục tăng cường thực hiện hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư cấp uỷ với nhân dân trên địa bàn,  gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI: "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Huyện cũng sẽ tăng cường công tác kiểm  tra, giám sát thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại ở các cấp để  hoạt động này ngày càng có chất lượng, hiệu quả.  

                                                                  
HOÀNG GIANG
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2023/201304/Binh-Son-Tang-cuong-cong-tac-tiep-xuc-doi-thoai-voi-nhan-dan-2228295/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
Chính thức công bố Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
Theo Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, ngày 2/1/2013, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chính thức công bố Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân.
,
,
,